MARC POLÍTIC

Des de l’àrea de feminismes de La Ciutat Invisible, des d’on oferim serveis d’investigació, consultoria social i mediació amb perspectiva feminista, hem elaborat aquesta Guia, perquè serveixi de repositori d’eines que afavoreixen la transició organitzacional feminista de les entitats que conformen l’Economia Social i Solidària.

A Catalunya, són nombroses les entitats que estan impulsant pràctiques i processos de transformació feminista per repensar la seva coherència i organització interna de dalt abaix, i, alhora, fer front a les necessitats i desitjos de sostenibilitat vital i econòmica individual i col·lectiva.

Algunes entitats, com les cooperatives Fil a l’agulla i Cúrcuma, han sigut pioneres a traccionar, desenvolupar i impulsar la visió i metodologia del Treball de Processos i el desenvolupament organitzacional a casa nostra. Gràcies a elles s’està impulsant una cultura organitzativa corresponsable que s’acosta a la vida en col·lectiu reconeixent la diversitat de dimensions que la conformen -personal, relacional, organitzativa i econòmic-; afirma la vulnerabilitat de la vida i la necessitat de donar centralitat a la cura; i visibilitza la diversitat de necessitats i visions de les persones que formen un grup. El Treball de Processos representa avui un instrument fonamental en la vida col·lectiva per plantejar qüestions relatives a la prevenció i resolució de conflictes, i abordar les relacions de poder i estils de lideratge en els grups humans.

En aquest context, a l’actualitat són nombroses les entitats que estan impulsant i compartint els processos de transició feminista que estan vivint i conduint a les seves organitzacions; de vegades acompanyades per entitats que els faciliten el camí, d’altres, autogestionant elles mateixes el procés de transició. Al juliol de 2019, LaFede.cat va organitzar la jornada «Replantegem les cures en les organitzacions. Posem la vida al centre» on s’obria un espai per presentar tot un seguit d’eines d’autodiagnosi, pràctiques transformadores i processos feministes de les entitats socials. Un jornada que es concebia com un punt on compartir i generar sinergies entre les entitats participants que estan liderant processos amb objectius diversos com fer visibles les desigualtats de gènere al si de les entitats, abordar les relacions de poder dins les organitzacions per raó de sexe, veterania o rang; incorporar la perspectiva feminista de manera transversal a l’estructura o elaborar protocols d’atenció en situacions d’assetjament sexual i violències masclistes

[et_pb_dpblog_portfolio custom_post_types=”femho” include_categories=”35,40″ taxonomy_tags=”category” include_tags=”40″ show_title=”off” show_categories=”off” popup=”on” zoom_icon_color=”#000000″ fullwidth=”off” _builder_version=”4.6.6″ _module_preset=”default” title_text_align=”center”][/et_pb_dpblog_portfolio]