RELACIONS DE PODER I DE CONFLICTES

 

Com es gestiona el poder i les emocions per prevenir els conflictes?

A) Gestió de les emocions

Guia d’autodiagnosi per a organitzacions socials (Lafede.cat, Organitzacions per la Justícica Global)

B) Altres eines per gestionar el poder i les emocions

Apostar per un model de resolució de conflictes (Torre Jussana)

Dins la guia «Gestió positiva del conflicte a les associacions» de Torre Jussana elaborat per Sergi Farré i Elisa Gutierrez tenim una descripció dels models de gestió de conflictes. Un primer pas per abordar-los és decidir com a organització per quin model volen apostar. La guia ens ajudarà a definir com volem donar-hi resposta i subratlla que els conflictes són una oportunitat de millora per a la nostra organització, i que resulta del tot recomanable reconèixer-los i incorporar la seva gestió als Estatuts de l’entitat. D’aquesta manera ens estarem obligant com a organització a participar en un procés de resolució de conflictes propi i alternatiu al sistema judicial

La gestió de conflictes a les cooperatives (Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya)

Les companyes de Fil a l’Agulla van elaborar al 2016 una guia per indagar sobre els conflictes a les cooperatives de treball. La desatenció als processos conflictius té conseqüències serioses en la salut i el benestar de les persones i dels equips; fins i tot, a vegades, poden suposar trencaments, separacions i processos molt dolorosos.

La guia insisteix en la necessitat que les cooperatives guanyin capacitats per gestionar els conflictes de manera que es converteixin en oportunitats per enfortir els equips, créixer com a persones i organitzacions, desenvolupar-nos i guanyar connexió amb el nostre sentit profund. El marc amb el qual es basa Fil a l’Agulla és el Treball de Processos, perspectiva de treball individual, relacional i grupal creada per Arnold Mindell i els seus col·laboradors als anys setanta.