AUTODIAGNOSI

Inventari de pràctiques feministes a les organitzacions (Impuls Cooperatiu de Sants)

L’objectiu d’aquest qüestionari és identificar les pràctiques transformadores que es produeixen als col·lectius, entitats i cooperatives en 4 grans categories: corresponsabilitat, reorganització i reconceptualització de tots els treballs; transparència i flux d’informació, i gestió del poder i les emocions.

El qüestionari es pot completar per membres d’una mateixa entitat, però també pot ser utilitzat per nombrar i fer visibles pràctiques positives que s’estan duent a terme sense donar-hi valor, compartir-les i identificar mancances i necessitats no cobertes que poden aparèixer a partir d’aquesta anàlisi.

b) Altres eines d’autodiagnosi

Eina d’observació de gènere (Comissió d’economies feministes de la XES)

Interessant eina d’observació de les dinàmiques de gènere a les organitzacions que ens proposa la Comissió d’Economies Feministes de la Xarxa d’Economia Solidària. Aquesta posa a l’abast d’entitats i organitzacions una eina d’observació de gènere que pretén ajudar a situar en clau de gènere les relacions que s’estableixen a les reunions, actes, esdeveniments i altres activitats.

Més enllà del nombre de dones i homes, aquesta plantilla intenta fer visible que la manera en què es desenvolupen les dinàmiques de treball, tant remunerat com voluntari, no sempre són equitatives o no promouen la participació real de les dones en la presa de decisions de les entitats.

Fer visible aquesta situació no és la solució, però pot aportar elements que ajudin a caminar cap a organitzacions més feministes, i més democràtiques de retruc.El fet que totes i tots ens adonem de quines són les inèrcies heteropatriarcals que travessen les dinàmiques internes ja és un element que pot començar a canviar-les.

Plantilla descarregable i utilitzable on-line per analitzar l’ús de la paraula, les actituds i els continguts de les intervencions a les assemblees i reunions.

Guia d’autodiagnosi per a organitzacions socials (Lafede.cat, Organitzacions per a la Justícia Global)

Guia en format digital i descarregable per realitzar un qüestionari intern de les dinàmiques de gènere a nivell estructural, cultural i relacional a partir de 6 grans eixos: 1) valors hegemònics, 2) organització de les tasques i els treballs, 3) conflictes, relacions i emocions, 4) conciliació, corresponsabilitat i organització del temps, 5) discriminació i assetjament sexual i laboral per raó de sexe i 6) participació i democràcia

 Patriarcalitest (Ecologistas en Acción)

Eina en format test per usar en col·lectiu que pretén facilitar una anàlisi feminista del funcionament dels grups, partint d’un autodiagnòstic i oferint algunes estratègies per millorar aquells aspectes que s’identifiquin necessaris de forma col·lectiva.