Aprovats el Codi Ètic, el Reglament de Règim Intern, el Marc Estratègic i els Pols Cooperatius

26 de maig de 2023

El passat 24 de maig vam realitzar unes jornades públiques on van participar 25 entitats de Coòpolis en les que des de l’Associació es van presentar els diversos documents treballats durant el curs per l’entortiment de l’entitat i de l’Economia Social i Solidària de la ciutat de Barcelona.

Algunes de les conclusions a les que es van arribar va ser que és imprescindible aprofundir en les línies estratègies per la consolidació del mercat social a Barcelona així com la promoció i la consolidació de les cooperatives existents.

Aquí podeu consultar el Codi Ètic, el Regalment de Règim Intern i el Marc Estratègic.