QUI FORMA PART DE COÒPOLIS?

Ateneu Cooperatiu

La Ciutat Invisible

Ha estat l’entitat impulsora del projecte Coòpolis, actuant com a beneficiària del programa d’Ateneus Cooperatius des del 2016-2017 fins al 2020-2021, amb un assoliment global de 69 constitucions de cooperatives i 303 insercions. En els últims anys ha dut a terme projectes i col·laboracions en els àmbits d’activitat de la docència i la formació, de la recerca i la consultoria. També és membre actiu de diversos espais, xarxes i organitzacions.

web

Col·lectiu Ronda

Cooperativa de treball d’advocats i advocades dedicada a l’assessoria jurídica, laboral i de l’ESS. Ha desenvolupat diversos projectes vinculats a l’ESS. En el cas de Coòpolis, des de la convocatòria 2016-2017 fins ara ha portat a terme formacions específiques en l’àmbit de la creació i consolidació de cooperatives, així com acompanyaments i/o informes jurídics específics.

www

Ekonomikon

Cooperativa-gestoria sense ànim de lucre. Les seves línies d’activitat es centren en l’assessorament comptable i fiscal, l’acompanyament de cooperatives i entitats de l’ESS en el seu procés de constitució, la negociació de lloguers de locals i eines per la governança interna.

www

La Pera Comunicació

Cooperativa de treball que presta serveis de comunicació que incorpora a la seva metodologia els valors de l’ESS i la perspectiva feminista durant les diferents fases del procés comunicatiu. Han gestionat la comunicació de Coòpolis des de 2018-2019 fins ara i han treballat per i amb projectes de l’ESS

www

CoopNet

Cooperativa de treball sense ànim de lucre dedicada tant a les cures domiciliàries de persones com a la neteja ecològica d’espais. Recentment ha incorporat com a línies de treball la gestió d’espais comunitaris, assessorament en mesures de prevenció i desinfecció Covid19 i dinamització a projectes d’ESS  en règim d’incubació, una línia que han anat desenvolupat al llarg del 2019-2020 a l’AC

www

Trama

Cooperativa de treball sense ànim de lucre dedicada a la formació, la dinamització cultural i la sensibilització social des d’una perspectiva crítica, feminista i transformadora, amb una trajectòria de 7anys com a associació i 4anys com a cooperativa sense ànim de lucre i d’iniciativa social.

www

L'Esguard

Cooperativa d’iniciativa social sense ànim de lucre que ofereix serveis en educació en el lleure. Són membres de diversos organitzacions i xarxes i han estat desenvolupant l’eix educatiu de l’AC al llarg de les 4 últimes convocatòries.

www

Reflexes

Cooperativa d’iniciativa social sense afany de lucre especialitzada en projectes socioeducatius. Al llarg de la convocatòria 2018-2019 ha estat col·laborant a l’eix educatiu conjuntament amb l’Esguard i el 2019-2020 ha estat agregada de l’AC pel desenvolupament de l’eix.

www

Associació Coòpolis

Té per finalitat de dur a terme el foment i promoció de l’ESS al conjunt dels barris de BCN, fent especial incidència en la creació i consolidació de cooperatives, tot cercant la complicitat del major nombre d’actors possibles i vetllant per la rèplica de programes que, des de la proximitat i l’enxarxament d’iniciatives, vulguin gestionar dispositius d’incubació o on es puguin concertar estratègies. Estatutàriament, té l’objectiu de, tan bon punt es desplegui el reglament de la Llei de Cooperatives, esdevenir una Cooperativa de Foment Empresarial o Impuls Socioeconòmic.

Cercle Migracions i ESS antiracista

Associació MigrESS
4 anys d’incidència en el teixit de l’ESS per incloure la interculturalitat i l’antiracisme dins els seus valors. Van començar a col·laborar amb l’AC des del 2017-2018 i han estat entitat agrupada del Cercle migracions al llarg del 2018-2019 fins el 2020-2021, tant en la coordinació del propi cercle com desenvolupant part del pla de treball d’aquest.
La Tregua SCCL

Cooperativa de treball sense ànim de lucre que desenvolupa formacions artístiques amb valors cooperatius, decolonials per al pensament crític, intervencions i projectes comunitaris

www

Abarka Catering SCCL

Cooperativa de treball sense ànim de lucre que neix de l’Associació Dunia Kato; crea oportunitats socials i laborals per a persones migrades en risc d’exclusió social, posant en valor la riquesa de les cultures de l’Àfrica Occidental a través de la gastronomia.

www

Cercle de transició ecosocial

BATEC SCCL

Cooperativa resultat d’un projecte d’intercooperació socioeconòmica
de cooperatives i associacions que treballa des de BCN per ser un referent en la transició energètica cap a un model sostenible, just i democràtic promogut des de l’àmbit de l’ESS.

www

Sostre Cívic

Treballa en la promoció d’alternatives d’accés a l’hàbitat basades en models del bé comú, especificament en el model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. Les línies d’activitat són la divulgació del model, l’elaboració i divulgació de materials; l’assessorament en el model d’habitatge en cessió d’ús; i la incidència política per avançar en el reconeixement del model d’accés i tinença d’habitatge en el marc legal actual.Ha participat en l’edició 2017-2018, 2018-2019 de l’AC de BCN com a entitat agrupada vinculada al cercle de consum i el 2020-2021 ha estat entitat agrupada del cercle de transició ecosocial.

www

La Dinamo Fundació

Fundació que neix amb l’objectiu de fomentar i promoure la implantació del model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. Ha acompanyat promocions de cooperatives d’habitatge, ha fet recerca i propostes de modificació del marc normatiu, fiscal i legal que afecta al cooperativisme d’ús d’habitatge, i ha editat nombrosos materials de referència tant pel públic general com per AAPP. Ha estat entitat agrupada del cercle de transició ecosocial al 2020-2021.

www

Cercle de consum i transició agroecològica

Espai ambiental

Cooperativa de treball amb 17 anys d’experiència en la gestió de projectes d’educació, sensibilització, participació i dinamització comunitària en el camp de la sostenibilitat, el consum responsable i l’ESS.

www

Opcions SCCL

Cooperativa integral de consum i serveis de la que formen part les principals alternatives de consum promogudes des de l ́ESS. Referent en consum conscient a nivell estatal i català des de 1996.

www

Food Coop
Cooperativa de consumidores creada a finals del 2019 que ha portat el model dels supermercats cooperatius i participatius a la ciutat de Barcelona

www

Cercle d’economies feministes

Equilàtera

Cooperativa sense ànim de lucre enfocada a la implantació del principi d’igualtat d’oportunitats i de l’equitat de gènere a l’àmbit de les organitzacions, des d’una visió feminista i transformadora.

www

Almena Feminista

Cooperativa sense ànim de lucre amb la finalitat de promoure l’equitat de gènere i els drets humans de dones, adolescents i nenes i de totes aquelles persones que no s’ajusten al model de gènere hegemònic.

www

Cos Salut

Cooperativa sense ànim de lucre basada en la participació col·lectiva que té com a missió contribuir a la transformació de l’ús i consum de la salut, tant en l’àmbit personal, com en el comunitari, com en els recursos que s’hi vinculen.

www