FORMACIÓ PER A PROFESSORAT D’FP

Economies transformadores i Emprenedoria social i col·lectiva.
Com crear un projecte cooperatiu i de l’ESS dins l’Aula.

L’Economia Social i Solidària (ESS) és un moviment social que es pot enquadrar dins de les anomenades “economies transformadores” i, d’entre les diferents pràctiques que comprèn, la més important és l’economia cooperativa.

L’enfocament de l’ESS és pràcticament invisible en el món educatiu perquè la conceptualització de l’economia i l’emprenedoria que trobem en el currículum vigent es fa des dels principis i valors del neoliberalisme, ometent qualsevol alternativa al mateix.

Des dels Ateneus Cooperatius volem dotar a les professionals dels centres educatius de coneixements, eines i recursos per donar contingut curricular i discurs pedagògic des de la praxi docent, impulsant un canvi de paradigma, una nova mirada educativa, crítica i plural per ajudar-los a fer de l’educació econòmica una acció transformadora del sistema social avui hegemònic, que presenta com a errors o disfuncions el que són elements estructurals del seu disseny, la desigualtat i la injustícia.

FORMACIÓ BÀSICA: 20 hores

● Formació estandarditzada que pretén ser reconeguda i homologada pel Departament d’Educació, a través dels Serveis Territorials de cada territori (homologació mínima 15h formació).
● Els destinataris en són tant el professorat Cicles Formatius com d’altres professionals del món educatiu (Secundària i Batxillerat).
● Impartida pels equips tècnics dels Ateneus Cooperatius amb la possibilitat de que i participin d’altres professionals externs.
● Estructurada en 3 mòduls de formació bàsica amb una durada total de 20 hores: 15 hores d’assistència obligatòria (dinàmiques i activitats) i 5 hores de treball teòric (autònom o acompanyat).
● Es concep com una formació adaptable (presencial, híbrida o virtual) en funció de l’estructura organitzativa que cada Ateneu pugui assumir.
● Es dota de continguts teòrics i aplicació pràctica didàctica, acompanyada de materials i recursos pedagògics.
● Inscripció prèvia i confirmació d’assistència a l’Ateneu de referència i/o CRP respectivament.
Es valora molt positivament programar la formació mitjançant els Centre de Recursos Pedagògics els ICEs, els Serveis Territorials d’Educació de cada territori, o a través del Departament d’Educació directament (Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals). Ens facilita un contacte directe amb el professorat, la inscripció i la certificació.
● Es contempla l’obligatorietat d’una assistència mínima, i compliment dels treballs que se’n derivin, per fer l’avaluació final de cada participant i poder convalidar la formació.

Organitzada i dissenyada pel Grup de Treball d’Educació de la XAC (Xarxa d’Ateneu Cooperatius)  – Maig 2021 

Per més informació i sol·licituds de la formació us podeu adreçar a: educacio@bcn.coop