El cercle de Transició Ecosocial dóna resposta a la necessitat de construir propostes des de l’ESS que cobreixin necessitats bàsiques des de perspectives no mercantilistes, empoderadores, que tenen la sostenibilitat (ambiental, econòmica i social) com a element transversal, i que contribueixin a impulsar una transició ecològica justa de Barcelona. Per això treballa promovent i acompanyant processos de transició ecològica a les organitzacions, comunitats i barris de la ciutat. I centra la seva activitat en tres sectors estratègics per a la transició: l’habitatge, l’energia i l’alimentació.

Línies estratègiques

Transició energètica

La línia estratègica de transició energètica dóna resposta a la demanda d’alternatives per una transició energètica justa, sostenible i democràtica, impulsada des de l’ESS amb la intenció d’esdevenir hegemònica.

Les activitats plantejades en aquesta línia pretenen enfortir i articular el sector de la transició energètica en l’àmbit cooperatiu, partint des de la intercooperació, comptant amb actors diversos, i amb el lideratge de BATEC, el pol cooperatiu per la transició energètica.

S’ofereixen serveis d’acompanyament per a la creació de cooperatives en l’àmbit de la transició energètica, especialment les comunitats energètiques, enfortir i articular el sector per poder donar resposta a les demandes creixents de la ciutadania, les administracions i l’ESS, obrir finestres cap a la innovació i l’accés al finançament, enfortint l’ESS i evitant l’acaparament de recursos per part de l’Oligopoli.

Habitatge cooperatiu

A Catalunya, s’està impulsant el model d’habitatge en cessió d’ús com a via cooperativa per garantir el dret a un habitatge digne i adequat per a totes les persones. Aquest model implica un canvi en les regles del joc dels models d’accés a l’habitatge convencionals, ja que les persones participants tenen un paper actiu en la provisió, distribució i finançament dels habitatges.

Des del Cercle, s’impulsa el model acompanyant i assessorant els grups que s’estan iniciant. Aspirem a ser el punt de referència, proporcionant les eines i els espais necessaris per al seu desenvolupament. També es vol consolidar el sector, aprofundint en la situació actual dels projectes i ampliant la seva accessibilitat i inclusió. Finalment, es volen generar eines i recursos per als projectes i aprendre d’experiències ja existents.

El pla de treball per a l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús té com a objectius principals la visibilitat, el coneixement, la incidència política i el foment del model a través de l’acompanyament i la creació de polítiques de suport.

 

Sobirania alimentària

La línia estratègica per a la Sobirania alimentària treballa pel dret de les persones i les comunitats a una alimentació sana, segura i de qualitat, que asseguri una producció, distribució i comercialització justa, tant per a les persones com pel medi ambient. Per fomentar la transició agroecològica i la sobirania alimentària de la ciutat cal enfortir, escalar i democratitzar el consum agroecològic, crear estructures cooperatives de distribució i comercialització, reforçar l’agricultura urbana i periurbana, i fomentar la ruralització de la ciutat.

Des del Cercle, acompanyem i promovem processos d’intercooperació i creació de nous projectes cooperatius que es treballen per garantir el dret de totes les persones a l’alimentació i vida digna, en la fase de producció, de distribució, de comercialització o de consum.

Treballem amb grups de consum, supermercats i botigues cooperatives, petit comerç, mercats municipals, mercats de pagès, obradors compartits, xarxes de restauració i amb iniciatives de distribució agroecològica. També desenvolupem accions orientades a la ruralització de la ciutat, i afavorint el diàleg amb la pagesia, en especial la situada en entorns agrícoles periurbans.

Transversal

La línia transversal del cercle aborda la interacció entre la transició ecològica i l’ESS, desplegant accions i canvis intencionats en consonància amb el moment de crisi ecosocial actual, acompanyant processos de transició ecològica a diferents escales.

A escala organitzacional, oferim acompanyaments i formacions per incorporar la dimensió ambiental dins les entitats de l’ESS per fer que siguin més sostenibles, així com programes d’emprenedoria destinats a la creació de nous projectes ecosocials. A l’escala comunitària treballem mitjançant la metodologia de construcció d’escenaris de futur, i l’elaboració d’estratègies locals per a la transició ecosocial, així com la constitució d’espais de governança per a acompanyar tals transformacions. També promovem processos d’intercooperació i/o confluència amb altres agents socials, per tal de generar contextos favorables per impulsar processos de transició ecosocial.  Finalment, treballem per ampliar l’imaginari compartit sobre la transició ecosocial i crisi ecològica, mitjançant formacions i accions divulgatives, que puguin activar i provocar processos de canvi. 

 

 

Catàleg de serveis

  • Servei d’acompanyaments a Comunitats Energètiques Locals a Barcelona
  • Servei d’acompanyaments a Cooperatives d’Habitatge en fases inicials
  • Serveis de formació
  • Accions divulgatives
  • Activitats d’articulació sectorial
  • Visites a projectes de la ciutat
  • Servei d’acompanyaments a projectes que promouen o es relacionen amb la Sobirania Alimentària, amb especial atenció a projectes de producció, comercialització, distribució i consum agroecològic
  • Servei d’acompanyament en el procés de transformació ecològica de les organitzacions: cooperatives en transició
  • Formacions en economia ecològica, emprenedoria verda, i transició ecosocial.

Formen part del Cercle