Obrim portes pel Festival 48h Open House Barcelona

Aquest dissabte, entre d’altres, podreu visitar les instal·lacions de Coòpolis en el marc del festival d’arquitectura 48h Open House Barcelona, en el marc del qual es podran visitar 250 edificis de tot tipus. De la mà de la cooperativa Lacol visitareu la...

Futurs (im)possibles: caminant juntes per una Transició Ecosocial

Tres certeses pivoten el nostre horitzó: el canvi climàtic, la crisi de biodiversitat i l’esgotament dels combusibles fòssils. El realisme ecològic s’imposa com a única via de futur: el decreixement en el consum d’energia i materials és ineludible. I davant les...