Futurs (im)possibles: caminant juntes per una Transició Ecosocial

Tres certeses pivoten el nostre horitzó: el canvi climàtic, la crisi de biodiversitat i l’esgotament dels combusibles fòssils. El realisme ecològic s’imposa com a única via de futur: el decreixement en el consum d’energia i materials és ineludible. I davant les...