Front comú dels ateneus cooperatius per una Barcelona Metropolitana Cooperativa

torn de paraula de les jornades
30 de setembre de 2022

El 29 i 30 de setembre s’han celebrat les jornades ‘Una metròpoli cooperativa?’, impulsada per l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona amb diferents ateneus cooperatius de l’àrea metropolitana de Barcelona.

Les jornades han girat al voltant al voltant de l’absència d’una planificació metropolitana per fer front a les desigualtats que es donen entre barris, poblacions i territoris, ja que en totes hi ha perifèries i centres. Les estructures econòmiques arran de la crisi postpandèmica perpetuen les noves i velles formes de capitalisme, aguditzant aquestes desigualtats. Davant aquesta situació, els ateneus cooperatius, amb el seu coneixement del territori i la seva capacitat d’acció volen unir forces per tal de democratitzar i relocalitzar els recursos econòmics.

A la taula d’ateneus hi han participat Eva Vilaseca, del Cercle de Transició Ecosocial de Coòpolis, Ateneu Cooperatiu de Barcelona; Ana Vallida de La Col·lectiva, Ateneu Cooperatiu de l’Hospitalet; Aitor Blanc, de l’Ateneu Cooperatiu del Barcelonès Nord; Miguel de la Fuente, de l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat; i Eudald Griera de l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental.

Han compartit les trajectòries i principals eixos de treball en què centren els seus esforços, basant-se en l’anàlisi de cada context territorial. Són paleses les desigualtats socioeconòmiques entre diferents barris o poblacions i alhora la distribució dels recursos econòmics i la capacitat d’acció dels projectes de l’Economia Social i Solidària. La crisi climàtica i energètica, la mercantilització de l’habitatge i les dificultats de les persones migrants per tenir una vida digna, són alguns dels fronts comuns dels ateneus arreu del territori.

El primer dia de jornada s’ha tancat amb la taula de sectors estratègics ecosocials. Francisco Rubio, de Keras Buti ha compartit la seva experiència com a cooperativa de consum de productes ecològics i de proximitat. Raul Rodríguez, de LHenbici, i Nuri Soto, de Mensakas, han presentat la cooperativa de segon grau Som Ecologística i el seu projecte de creació d’una gran xarxa de ciclologística a Catalunya. Simona Cerri, de La Politja de Sant Cugat, ha detallat la formació que imparteixen a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès de l’UPC per tal que l’alumnat inclogui els valors de l’Economia Social i Solidària als seus projectes. Per la seva banda, Albert Marsà, de MTK Space ha expressat l’objectiu de la seva microcooperativa de reconvertir el polígon Matacàs de Sant Feliu en un districte digital i d’innovació de l’àrea metropolitana per posar al servei de la ciutadania aquest centre d’activitat econòmica. Gema Antolí ha presentat també la Comunalitat de Sant Feliu. Coòpolis ha estat representada per Galia d’Elia, de Batec, que suma les propostes de diverses cooperatives i associacions per assumir els reptes de la regió metropolitana en l’àmbit energètic.

Treball conjunt per l’impuls de polítiques públiques a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

El segon dia de la jornada es va iniciar amb els grups de treball sobre polítiques públiques per l’Economia Social i Solidària, amb la participació de cooperatives i personal tècnic d’administracions públiques i la dinamització de La Fabrica. Prèviament, Xavi Rubio, de la Xarxa de Municipis per l’ESS, ha introduït la feina que ja es fa per mancomunar esforços i ser presents a tot el territori català. Dels grups de treball se’n conclou que no només és necessària la voluntat política sinó el personal tècnic dels ens públics ha d’estar format en els valors de l’ESS per facilitar la implantació de polítiques efectives. D’altra banda, es proposa que el finançament d’infraestructures podria ser una de les accions més directes per part de les administracions i s’evidencia que cal crear espais d’interconnexió entre ens públics, ateneus,xarxes de municipis i altres agents del, tot evitant les duplicitats que es detecten de vegades.

Les jornades han conclòs amb la taula ‘Per un nou model econòmic metropolità’. Ricard Gomà, de l’Institut d’Estudis Regionals Metropolitans ha presentat un context metropolità “amb desigualtats persistents per nivell de renda, segregacions urbanes a causa d’aquestes desigualtats i la fragilitat comunitària que comporten.”, alhora que ha destacat com les organitzacions de l’ESS aporten solucions necessàries pels grans reptes de futur de la metròpoli. Laia Fornés de La Hidra ha presentat la Xarxa de Comunalitats Urbanes com a exemple de política pública, en aquest cas de la Generalitat de Catalunya, que fomenta l’autoorganització i l’autogestió de recursos públics. Per la seva part, Laia Ramos, de La Fundició, ha proposat l’elaboració d’una diagnosi compartida entre agents de l’ESS i l’AMB, per tal de fer possible una coproducció de les polítiques públiques”. Finalment, Ivan Miró, de La Ciutat Invisible ha plantejat que “els ateneus cooperatius han de mancomunar la seva visió estratègica, des de l’anàlisi sobre la realitat productiva real, per tal fer arribar a les administracions públiques el model econòmic postcapitalista de l’ESS.”

Aviat publicarem materials i el vídeo de la jornada.