Relleu cooperatiu: mesures per impulsar i consolidar projectes col·lectius

5 d'octubre de 2021

El relleu cooperatiu és un procés a través del qual una empresa mercantil es converteix en cooperativa, i això es pot donar per diverses casuístiques: o bé per jubilació dels antics propietaris i la voluntat de les treballadores de continuar amb l’empresa de forma col·lectiva, o bé quan una empresa fa fallida i les treballadores en volen assumir el relleu. Aquests són alguna exemples, tot i que també assenyalem com a relleu cooperatiu alguns projectes que sorgeixen de la unió de treballadores que inicien un projecte laboral cooperatiu arrel d’un tancament empresarial o d’una procés de regulació laboral sense que existeixi una transformació estricta de fórmules jurídiques.

Aquest seria el cas de Cèrcols: una cooperativa constituïda recentment i acompanyada per Coòpolis d’ex treballadores de la Fundació Ametller Origen, que en quedar-se q l’atur varen constituir aquest projecte de serveis a escoles, empreses i sectors de l’alimentació.

La Xarxa d’Ateneus Cooperatius fa anys que treballa de forma explícita l’acompanyament d’aquests projectes i en promou la proliferació. Enguany, diversos Ateneus han treballat de forma específica aquest acompanyament amb sindicats, ja que són ells els que sovint reben en primera instància la noticia d’empreses que perillen i poden assessorar les treballadores per ser elles les que prenguin les regnes.
El Grup de Treball de la XAC s’ha reunit amb la Intersindical, COS i CCOO per explicar què és el relleu cooperatiu, com sindicats poden ser un agent clau en la detecció i com podem ser útil des dels ateneus en l’acompanyament d’aquests casos.

Amb aquest objectiu s’ha treballat un manual que properament veurà la llum, però també s’ha trobat la necessitat de treballar en formacions i jornades que ajudin a tots els agents implicats a encaminar els possibles cassos de relleu.

En aquest sentit, el proper 14 d’octubre Coòpolis participa a la sessió a l’ICAB La crisi econòmica i la cooperativa com a oportunitat, per parlar sobre el relleu cooperatiu. Una jornada per mostrar el cooperativisme com una alternativa real per donar continuïtat a les empreses que poden estar en risc de tancament, ja sigui per manca de relleu generacional o per altres qüestions econòmiques.

Amb aquesta mateixa voluntat d’impulsar el relleu cooperatiu, la XAC va signar fa uns mesos un acord amb el centre Reempresa per fomentar la re emprenedoria de negocis a punt de tancar a través de la fórmula cooperativa i conservar així els llocs de treball arreu del territori.

Aquest conveni té l’objectiu d’assegurar l’èxit dels casos de relleu empresarial col·lectiu, facilitant la cooperació entre equips tècnics i aportant els coneixements i recursos dels que es disposen, tot contribuint a la creació de relacions socioeconòmiques transformadores, col·lectives, democràtiques, justes i solidàries i generant llocs de treball de qualitat.