Quin és l’impacte dels conflictes laborals a les organitzacions?

28 de maig de 2024

A partir d’un estudi realitzat amb la participació de 660 persones amb responsabilitat en la gestió de personal, es van deduir que la gestió del conflicte és freqüent, que s’hi dedica un 25% del temps laboral, sense resultats positius i que precisen d’una ràpida intervenció.

Les principals conseqüències són l’abandonament laboral i augment de l’absentisme, concretament, amb aquesta distribució:

  • Un 12% dels treballadors abandona l’organització. 
  • Un 76% disminueix o evita les relacions personals.
  • Un 9% dels projectes no sobreviuen al conflicte. 
  • Un 76% dels equips perden la direcció o l’enfocament en la feina.
  • Un 24% evita els esdeveniments socials de l’organització.
  • Un 14% s’absenta de la feina o no assisteix a les reunions.

Les causes principals dels conflictes són de base humana i relacional, tot i que la dimensió organitzativa també és central:

  • Les causes més freqüents tenen a veure amb els egos i els xocs de personalitat, es a dir, a les relacions interpersonals i les diferencies de compromís personal a la gestió del temps i les càrregues de treball.
  • Un lideratge feble o equívoc: una difícil gestió de les diferencies de valors, participació, responsabilitat i horitzontalitat.
  • Canvis a l’organització previstos, però no planificats amb antelació.  

La formació i intervenció de la prevenció i la gestió és la manera més eficaç per gestionar els conflictes. Incorporar millores en la comunicació en el dia a dia, s’identifica com una activitat d’alt impacte per a prevenir els conflictes en el treball. 

El mètode EVOLUCIÓ com una inversió en benestar. Prioritzar la formació en la gestió de conflictes no només és una mesura preventiva, sinó també una estratègia que promou el benestar en l’entorn laboral. L’enfocament EVOLUCIÓ redueix de manera significativa el nombre d’expedients disciplinaris i queixes, millorant tant el clima laboral com l’eficiència i productivitat dels equips. I s’observa una disminució en el nivell d’absentisme, la rotació laboral i els canvis forçosos de lloc de treball, així com en les reclamacions judicials.

A través de l’entrenament en EVOLUCIÓ, les persones i els equips adquireixen les habilitats necessàries per abordar els conflictes de manera constructiva, augmentant la seva capacitat personal per gestionar les tensions diàries i fomentant la col·laboració productiva dins dels equips de treball. A més, aquest enfocament facilita la millora continua de les conductes positives a la feina i potencia la responsabilitat en la identificació i resolució dels conflictes.

És notable també que l’aplicació del procés i les estratègies d’EVOLUCIÓ en la gestió de conflictes condueix a una alta taxa d’acords, posant fi a aproximadament un 80% dels conflictes laborals. Això no només redueix la pèrdua de temps i les dificultats per centrar-se en les tasques, sinó que també millora de manera significativa el clima general de l’entorn laboral.

Arran d’aquests resultats des del Cercle d’Economies Feministes realitzen una formació de 15 hores de durada per conèixer el Mètode Evolució amb Martha A.Hernández Rivero i Salvador Puntes. Les inscripcions ja estan obertes!