Publicada la convocatòria de subvencions per a la incorporació de persones sòcies treballadores

Una mà utilitza un ratolí d'ordinador
4 de novembre de 2022

Avui s’ha publicat al DOGC la convocatòria de subvencions per a la incorporació de persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball en cooperatives i societats laborals en l’exercici 2022.

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les cooperatives i les societats laborals que compleixin els requisits que indica l’Ordre TSF/188/2016, de 27 de juny, que impliquen no haver superat la quantia màxima d’ajuts en concepte de minimis que pot rebre una empresa durant l’exercici fiscal en curs i en els dos exercicis fiscals anteriors, estar al corrent de les obligacions tributàries, de finançament i acomplir amb les normatives lingüístiques, de prevenció de riscos laborals i d’assetjament sexual, entre altres.

La quantia màxima de l’ajut dependrà dels col·lectius i de la situació laboral de les persones que s’incorporarien a les plantilles:

  • Persones amb discapacitat: 7.000 €. Si són menors de 30 anys, 7.500 €
  • Dones: 5.000 €. Si estan inscrites com a demandants d’ocupació en situació d’atur, 6.000 €. Si l’empresa o cooperativa s’ha constituït o està en procés de fer-ho en els 12 mesos anteriors a la data de publicació de la convocatòria, aquests imports augmenten a 6.500 i 7.000, respectivament.
  • Persones menors de 30 anys o majors de 45 anys: 4.000 €. Si estan inscrites com a demandants d’ocupació en situació d’atur, 4.500 €. Si l’empresa o cooperativa s’ha constituït o està en procés de fer-ho en els 12 mesos anteriors a la data de publicació de la convocatòria, aquests imports augmenten a 5.000 i 5.500, respectivament.
  • Per a la resta: 2.000 euros. Si estan inscrites com a demandants d’ocupació en situació d’atur, 2.500 €.

Les sol·licituds només es podran presentar de forma telemàtica. El formulari de sol·licitud normalitzat estarà disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa, i a l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (enllaç al formulari de presentació de sol·licituds). El termini de presentació de sol·licituds s’inicia a les 9.00 hores del primer dia hàbil a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i finalitzarà el cinquè dia hàbil a les 15.00 hores. Per tant, el tràmit es podrà efectuar del 7 a l’11 de novembre.

Per a més informació, consulteu la Resolució EMT/3411/2022, de 27 d’octubre i les bases reguladores de l’ordre TSF/188/2016, de 27 de juny.