Presentem les pràctiques transformadores de l’ESS 2022 – 2023

27 d'octubre de 2023

La transformació social pot semblar un concepte abstracte i complex. Per poder explicar-lo, des de la seva diversitat d’accions, veus i perspectives, us presentem aquest recull de pràctiques transformadores de l’Economia Social i Solidària 2022-2023, amb un total de 30 iniciatives i projectes que els diferents cercles de Coòpolis volem destacar pel seu impacte en les comunitats en què es posen en pràctica, en diferents àmbits d’actuació. Les trobareu categorizades com a bones pràctiques de l’Observatori de Coòpolis i dels tres cercles de l’Ateneu: Economies Feministes, Transició Ecosocial i Migracions.

Les accions destacades en la categoria d’Observatori mostren com les iniciatives relacionen les seves formes de governança amb les diferents economies que les conformen. Són pràctiques que han desenvolupat diferents formes de governança basades en relacions público-comunitàries-cooperatives. Per comprendre-les millor, s’ha aplicat una perspectiva inspirada en l’economia plural, que integra economies de reciprocitat, redistributives i d’intercanvi. S’ha observat que, en la pràctica, les relacions público-comunitàries-cooperatives són més una tendència o una intenció que una realitat legal o ben formalitzada. A més, tot i que de maneres diverses, les economies de reciprocitat són les que no només han constituït els projectes, sinó que també són les economies que principalment els sostenen.

Pel seu costat, les pràctiques transformadores de l’àmbit de les economies feministes volen posar en valor iniciatives tradicionalment invisibilitzades dins del sector de l’ESS. Enguany el cercle d’economies feministes ha posat el focus en la intersecció, presentant reflexions al voltant d’aquest concepte, reconeixent la seva profunda i valuosa aportació com a perspectiva d’anàlisi de diferents categories d’opressió, però intentant desentramar els seus aspectes més transformadors, antiracistes i col·lectius. A les pràctiques detectades es reflexiona des de les aportacions teòriques, però aterrant la interseccionalitat a l’experiència concreta de cinc organitzacions que encarnen en primera persona vivències no normatives per a generar estratègies i proposar nous punts de vista i perspectives d’anàlisis. L’objectiu d’aquest mapatge és reflectir la diversitat que existeix dins de les organitzacions i les diferents eines metodològiques que s’usen per a fer front a les desigualtats.

D’altra banda, el context actual de crisi climàtica, energètica, de matèries primeres i de biodiversitat fa que iniciatives transformadores cap a la transició ecosocial siguin més que necessàries. Algunes de les presentades com a pràctiques transformadores en l’àmbit de la transició ecosocial centren el focus en l’ús d’eines digitals al servei de diverses iniciatives ecològiques: sigui la gestió i el mapatge de comunitats energètiques, la gestió de supermercats cooperatius o la sensibilització sobre l’agroecologia. D’altres s’impliquen en la transformació interna de les mateixes organitzacions de l’Economia Social i Solidària, i del dia a dia de les seves membres, per un consum més conscient i compromès amb el paradigma del decreixement. Finalment, d’altres projectes centren els seus esforços en la reducció del malbaratament alimentari i en el dret a l’alimentació saludable i sostenible per totes les persones, especialment per aquelles que es troben en una situació de vulnerabilitat.

Pel últim, les pràctiques transformadores de l’àmbit de les migracions són impulsades per persones d’origen migrant i/o racialitzades i porten l‘antiracisme com a eix transversal en totes les seves accions, sigui la gastronomia, l’aprenentatge d’idiomes o l’educació de nens i nenes en els valors llibertaris. La interculturalitat, el debat sobre la racialització i com trencar amb els estereotips formen part de tots aquests projectes, que reivindiquen la visibilització de la tasca de les persones migrants en les organitzacions de l’Economia Social i Solidària, lluny de la mirada assistencialista, per tal que les cooperatives i les seves iniciatives actuïn com a espais d’empoderament i no com a organitzacions on es perpetuïn les desigualtats.

Consulteu el recull complet de pràctiques transformadores de l’Economia Social i Solidària 2022-20223.