Presentem les pràctiques transformadores de l’ESS 2021-2022

28 d'octubre de 2022

La transformació social pot semblar un concepte abstracte i complexe. Per poder explicar-lo, des de la seva diversitats d’accions, veus i perspectives, us presentem aquest recull de pràctiques transformadores de l’Economia Social i Solidària 2021-2022, amb un total de 33 iniciatives i projectes que els diferents cercles de Coòpolis volen destacar pel seu impacte en les comunitats en què es posen en pràctica, en diferents àmbits d’actuació. Les trobareu categorizades com a bones pràctiques de l’Observatori de Coòpolis i dels tres cercles de l’Ateneu: Economies Feministes, Transició Ecosocial i Migracions.

Les accions destacades en la categoria d’Observatori mostren com les iniciatives relacionen les seves formes de governança amb les diferents economies que les conformen. Són pràctiques que han desenvolupat diferents formes de governança basades en relacions público-comunitàries-cooperatives. Per comprendre-les millor, s’ha aplicat una perspectiva inspirada en l’economia plural, que integra economies de reciprocitat, redistributives i d’intercanvi. S’ha observat que, en la pràctica, les relacions público-comunitàries-cooperatives són més una tendència o una intenció que una realitat legal o ben formalitzada. A més, tot i que de maneres diverses, les economies de reciprocitat són les que no només han constituït els projectes, sinó que també són les economies que principalment els sostenen.

Pel seu costat, les pràctiques transformadores de l’àmbit de les economies feministes volen posar en valor iniciatives tradicionalment invisibilitzades, inscrites en el marc de la xarxa de professionals de la salut i la cura “Cura Digna” i dins del sector de l’ESS. Les organitzacions presentades posen en focus en dos aspectes: d’una banda, la necessitat de promoure un treball de cures en condicions laborals dignes, respectant els drets humans de les treballadores que tanta precarització viuen, a més d’apostar per “cuidar a les que cuiden” com a clau fonamental per a avançar; de l’altra, treballen per a posar al centre a les persones que reben cures, el seu benestar, la seva autonomia, donant importància als seus desitjos i voluntat, i fugint de la infantilització i paternalisme. Totes elles tenen un fort vincle amb la comunitat, algunes tenen un clar origen en l’autoorganització comunitària, moltes se sostenen gràcies a un potent entramat comunitari, unes altres treballen per incloure la mirada comunitària a les cures. Totes veuen que sense una mirada col·lectiva de les cures no és possible avançar.

D’altra banda, el context actual de crisi climàtica, energètica, de matèries primeres i de biodiversitat fa que iniciatives transformadores cap a la transició ecosocial siguin més que necessàries. Algunes de les presentades com a pràctiques transformadores en l’àmbit de la transició ecosocial centren el focus en l’ús d’eines digitals al servei de diverses iniciatives ecològiques: sigui la gestió i el mapatge de comunitats energètiques, la gestió de supermercats cooperatius o la sensibilització sobre l’agroecologia. D’altres s’impliquen en la transformació interna de les mateixes organitzacions de l’Economia Social i Solidària, i del dia a dia de les seves membres, per un consum més conscient i compromès amb el paradigma del decreixement. Finalment, d’altres projectes centren els seus esforços en la reducció del malbaratament alimentari i en el dret a l’alimentació saludable i sostenible per totes les persones, especialment per aquelles que es troben en una situació de vulnerabilitat.

Pel últim, les pràctiques transformadores de l’àmbit de les migracions són impulsades per persones d’origen migrant i/o racialitzades i porten l‘antiracisme com a eix transversal en totes les seves accions, sigui la gastronomia, l’aprenentatge d’idiomes o l’educació de nens i nenes en els valors llibertaris. La interculturalitat, el debat sobre la racialització i com trencar amb els estereotips formen part de tots aquests projectes, que reivindiquen la visibilització de la tasca de les persones migrants en les organitzacions de l’Economia Social i Solidària, lluny de la mirada assistencialista, per tal que les cooperatives i les seves iniciatives actuïn com a espais d’empoderament i no com a organitzacions on es perpetuin les desigualtats.

Consulteu el recull complet de pràctiques transformadores de l’Economia Social i Solidària 2021-2022.