Resposta autogestionada i comunitària a l’impacte de la crisi socioeconòmica

El menjar és el punt de partida per organitzar un dispositiu d'intervenció social, amb una xarxa de suport que permet vincular a les persones entre elles i amb serveis o entitats existents a l'entorn.

Menjador Social Gregal

Gregal és una organització llibertària històrica del barri el Besòs i el Maresme que porta des dels anys seixanta sent un dispositiu per a reforçar el vincle comunitari, agitar la politització del quotidià i acompanyar processos d’autoorganització social contra l’exclusió. Una entitat que activa la participació i la solidaritat buscant formes d’autoorganització col·lectiva per donar resposta a problemes i situacions de precarietat laboral, lluitant també contra la llei d’estrangeria i la defensa de serveis públics bàsics. La seva denúncia posa el focus sobre l’emergència social perquè l’administració doni resposta.

Gregal va néixer com a projecte d’escola l’any 1961 després de la lluita continuada del barri per aconseguir-la. Es va crear una cooperativa d’ensenyament encarregada de gestionar una escola concertada d’organització assembleària i amb una pedagogia llibertària molt influenciada per l’Escola Moderna de Ferrer i Guàrdia. L’any 1991 el projecte deixa de funcionar a l’implementar-se l’escola pública. A partir del 2012, Gregal va reiniciar la seva activitat amb un menjador social i solidari. Aquest projecte ha seguit el mateix patró: una resposta autogestionada i comunitària a l’impacte de la crisi amb la col·laboració de comerç i veïnat del barri que també opera com a protesta dirigida a l’administració.

El Menjador solidari s’ha consolidat com un equipament obert al barri i una xarxa de solidaritat i suport mutu estable. Els principals serveis que ofereix són els de menjador comunitari, amb menjar elaborat per a una mitjana de 600 usuaris mensuals i més de 275 àpats diaris, i el rebost solidari, donant menjar per emportar a 165 usuaris mensuals. Es nodreixen d’aliments a partir del reaprofitament i les donacions. També ofereixen serveis de dutxes i altres d’acollida i d’assessorament per a persones en situació de vulnerabilitat que sovint no arriben a serveis socials ni a les oficines d’habitatge o als menjadors oficials.

Nom del Projecte: Menjador Social Gregal

Web: https://menjador-solidari-gregal.negocio.site

Forma jurídica: Cooperativa de serveis Gregal

Sector: Serveis de proximitat, alimentació, educació, suport mutu.

Any inici projecte: 1961

Governança

Gregal vol superar el model clàssic de menjador social que estigmatitza a la persona. No es planteja des d’un vessant caritatiu, sinó que es vol fomentar el suport mutu i l’autonomia personal i que la persona s’empoderi durant el procés de recollida d’aliments.

El menjar és el punt de partida per organitzar un dispositiu d’intervenció social, amb una xarxa de suport que permet vincular a les persones entre elles i amb serveis o entitats existents a l’entorn. Una manera d’activar i dignificar a persones vulnerables d’una manera integral, millorant les seves condicions de vida de forma estructural i acompanyada.

Al menjador hi ha quatre treballadores assalariades en jornada completa. Gregal també té una xarxa de persones voluntàries que, en diferents graus de responsabilitat, ajuden a desenvolupar l’activitat (suport al menjador, acompanyament i assessorament legal i mèdic o sortides culturals) i ofereixen un espai de socialització i construcció de comunitat molt important. Actualment, hi ha 6 persones voluntàries estables i un nombre destacat de periòdiques així com l’ajuda puntual de veïns i veïnes i usuaris i usuàries del menjador.

En l’àmbit d’organització, existeixen acords no formals de funcionament basats en la confiança i el lideratge de les persones més implicades en el projecte. Aquests acords es prenen en assemblees periòdiques i es traslladen a les persones usuàries i voluntàries. No existeix un reglament de funcionament formal, sinó que s’adapta a cada situació.

Molts dels serveis actuals del sistema de benestar local provenen de reivindicacions i provisions directes per part de la ciutadania que, temps després, han estat assumides per l’administració. És el cas de L’Escola Gregal, que va passar de ser escola cooperativa a escola pública. En aquest sentit, el Menjador social i solidari és un exemple paradigmàtic d’un servei públic d’iniciativa ciutadana: sorgits des de baix, són projectes que esdevenen serveis d’interès general. Es tracta d’iniciatives comunitàries que responen necessitats detectades des del territori i a les quals l’administració pública no està fent front o no de la manera que la ciutadania creu necessària. Són, en definitiva, serveis comunitaris que no estan en el catàleg de serveis municipals, però que donen clarament un servei públic amb un model comunitari de gestió, arrelats al territori i activant-lo i generant retorn social.

Sostenibilitat

Gregal busca tenir un model econòmic plural, amb un pes predominant d’economies de reciprocitat combinades amb el suport de recursos municipals. Aquest és l’objectiu amb el qual treballa el projecte i també el marc de referència amb el qual han anat operant les institucions públiques que li han donat suport per a la seva viabilitat.

Actualment, l’Ajuntament garanteix el 80% del cost del projecte a partir de convenis i subvencions. El 20% restant surt de recursos propis, com aportacions dels socis de la cooperativa i donacions.

Hi ha un cert dilema o risc en el seu procés de creixement i escalabilitat. Les persones que el tiren endavant tenen com a prioritat crear, sostenir i reivindicar tota mena de serveis per al barri en tots els àmbits de la vida. S’han centrat en els serveis alimentaris, però la seva voluntat no és limitar-se a aquest àmbit. Així i tot, mantenir el volum de responsabilitat i dedicació que comporten els serveis de menjador i rebost en les condicions actuals és un pes massa gran. El procés de reconversió del projecte cooperatiu ha de servir per consolidar un ventall més ampli de serveis estables.

Actualment, estan en procés de reordenar i ajustar la forma jurídica de la seva activitat per a ser cooperativa de treball associat. Volen englobar tota l’activitat alimentària dins d’una cooperativa de nova creació específica i recuperar la cooperativa Escola Gregal per a serveis de formació, assessorament i acompanyament. A partir del menjador poden sortir diversos projectes que generin ocupació i proveeixin part dels serveis complementaris, aconseguint que la gent visqui dignament guanyant-se un sou des del cooperativisme.