Plataforma digital per a la creació i gestió de Comunitats energètiques

"Ara és moment de consumir menys i compartir més, ja que sumant forces i energia podem arribar més lluny."

Cybeles Nunziata - Aiguasol

JoinEnergy és una iniciativa per a la promoció, creació i autogestió de comunitats energètiques basades en l’autoconsum compartit. JoinEnergy té l’objectiu d’apoderar la ciutadania per a la transició energètica tot facilitant eines innovadores que impulsin la creació de comunitats energètiques ciutadanes.

Com neix la iniciativa i de la mà de qui?

JoinEnergy és una iniciativa liderada per Aiguasol i desenvolupat amb la col·laboració d’altres empreses de l’Economia Social i Solidària (ESS) com d’Azimut360 i Sostre Cívic. La idea d’impulsar aquesta plataforma comença a gestar-se a inicis de l’any 2020, i aquell mateix any surt com a projecte guanyador dels ajuts a la innovació urbana de convocatòria La Ciutat Proactiva de la Fundació Bit Habitat. La plataforma es posa en marxa i comença a ser operativa el 2021.

Com funciona l’eina?

És una plataforma digital multiusuària que permet la interacció d’usuàries i actors clau involucrats en el procés de creació de comunitats energètiques com: instal·ladores, administracions, serveis financers, entre d’altres, i que vol fomentar l’autogestió per part de la ciutadania en el marc de la transició energètica.

Aquesta eina que vol servir com a motor de càlcul d’un autoconsum compartit amb fotovoltaica. Et diu el que consumeixes, i amb això et diu quina instal·lació de plaques necessites.

Què ofereix de nou el JoinEnergy?

Actualment ja existeixen tots els ingredients necessaris per a crear una comunitat energètica: motivació, tecnologia i unes directrius europees que emmarquen el  marc regulatori provisional, i l’únic que cal és establir sinergies entre els actors implicats. El JoinEnergy vol ser una plataforma que ofereix aquest recurs en línia i en format obert, amb les eines necessàries perquè aquests actors clau es puguin trobar i interaccionar entre ells per a crear el sistema, explorar-lo, construir-lo i finalment, executar-lo.

El llegat que vol deixar el JoinEnergy a la ciutat de Barcelona és l’apoderament de la ciutadania cap a la presa de decisions cap a un canvi de model energètic, augmentar la competitivitat del es empreses locals relacionades amb el món de les energies renovables, aprofitar la gran superfície disponible que hi ha en cobertes dels edificis de la ciutat que està en desús i, per últim, millorar el cost energètic de les llars, incidint especialment en aquelles en situació més vulnerable. Ara és moment de consumir menys i compartir més, ja que sumant forces i energia podem arribar més lluny.

Quin ha sigut el procés de creació de l’eina?

Per una banda s’ha fet el desenvolupament del model de negoci per veure que fos un producte viable. Per l’altra se’n va fer difusió fent xerrades i tallers amb l’usuari final, com podrien ser les comunitats de veïnes. També es van fer contacte amb actors claus per tal de millorar l’eina mentre s’estava construint. Llavors es va gener la plataforma web on va allotjada l’eina per a que fos accessible i de lliure accés per a tothom.

Quins són els reptes de futur?

Ara mateix és un Producte Mínim Viable (PMV) eina provisional i en construcció, pel que s’ha de veure si a nivell de mercat és una iniciativa que funciona i s’adiu a la demanda, o si caldrà veure si es generen projectes semblants.

L’abast territorial de moment és l’entorn urbà de Barcelona, però es vol pensar en obrir el recurs més enllà de la ciutat i la seva àrea metropolitana.

Quan es comencin a crear comunitats energètiques d’una manera més sòlida, la idea serà que les usuàries es puguin posar en contacte amb serveis externs directament i que treballin en intercooperació, ja que de moment dins de la plataforma només està automatitzat amb les instal·ladores.

A més, es pensa que a futur l’ús de la plataforma no només es limiti a la ciutadania que estigui interessada, sinó que estigui obert a  nous actors, com els gestors energètics, i que l’utilitzin com una eina per a crear i fer la gestió de les seves comunitats energètiques, o que per exemple, els ajuntaments en puguin fer ús de manera personalitzada per a crear la seva comunitat amb el veïnat. Pot ser que ara la ciutadania encara ho vegi lluny, o que moure’s amb pressupostos grans es perdi l’interès en la inversió, però són projectes que a llarg termini són rendibles, amb projecció de sostenibilitat i que es recuperen amb un marge molt raonable.