Millora de la biodiversitat urbana i promoció de pràctiques comunitàries

L'aposta decidida per la gestió comunitària i la vinculació entre l'educació ambiental i la participació comunitària, tant amb entitats educatives, de caràcter veïnal, com entitats ecologistes o socials és un element que distingeix el model de l'Aula Ambiental de la gran majoria de centres d'educació ambiental.

Aula Ambiental Bosc Turull

L’Aula Ambiental Bosc Turull és un equipament d’educació ambiental de propietat municipal i gestionat per la Societat Catalana d’Educació Ambiental (SCEA) amb un conveni de gestió cívica. El centre inclou una aula ambiental i una superfície de més de 4.000 m² de zona boscosa ubicada enmig de la ciutat formant part del corredor verd: Parc Güell- el Turó del Putxet – el Futur Parc dels Tres Turons. En el recinte es troben també parcel·les d’horts municipals adreçats a les escoles, a la gent gran del barri, a entitats que treballen amb persones amb vulnerabilitat o a projectes comunitaris (com grups de consum), amb els quals també es treballa i es col·labora.

L’objectiu de l’Aula Ambiental Bosc Turull és esdevenir un espai de referència en la millora de la biodiversitat urbana i en la promoció de pràctiques comunitàries i el voluntariat mediambiental. Es busca que persones de diverses característiques puguin tenir contacte amb la natura, accedir a informació i pràctiques ambientals de qualitat mentre s’impliquen en la sostenibilitat del seu territori reforçant l’encreuament entre l’eix social i l’eix ecològic.

Aquesta aposta decidida per la gestió comunitària i la vinculació entre l’educació ambiental i la participació comunitària, tant amb entitats educatives, de caràcter veïnal, com entitats ecologistes o socials és un element que distingeix el model de l’Aula Ambiental de la gran majoria de centres d’educació ambiental. Els centres o equipaments d’educació ambiental sorgeixen a Espanya a finals dels anys setanta i des de fa alguns anys, hem pogut assistir a la seva proliferació. En l’actualitat, el seu número supera ja el miler.

Web: https://www.boscturull.cat/

Entitat gestora: Societat Catalana d’Educació Ambiental (SCEA)

Any d’inici del projecte: 2001

Sector: Educació ambiental, espai comunitari.

Governança  

L’Aula Ambiental Bosc Turull és l’únic equipament d’educació ambiental que està sota règim de gestió cívica a la ciutat de Barcelona.

La SCEA, com a entitat gestora, és l’encarregada de dinamitzar de manera comunitària l’espai així com de posar a la seva disposició el coneixement i l’experiència acumulats en el camp de l’educació ambiental. Més enllà de la capacitat tècnica i el coneixement del sector, SCEA compta amb legitimitat i arrelament. Va liderar l’informe de diagnosis que volia recollir les demandes d’usos per aquest espai boscós (i que van ser la base del projecte educatiu). Alhora, diferents socis de l’entitat estaven arrelats també al barri, per què hi vivien i per què formaven part de les entitats que el reclamaven per un ús veïnal. Elements tots que li han permès comptar amb la complicitat (i la participació activa) dels col·lectius que havien començat a desenvolupar el projecte permanent a l’Aula mentre aquesta estava tancada, del veïnat així com de diversos programes educatius municipals.

La SCEA és una associació sense ànim de lucre, de referència i llarga trajectòria a Catalunya. Es va crear el 1985 i agrupa a més de dos-cents professionals de tot Catalunya de l’àmbit de l’educació ambiental. El funcionament de la SCEA es concreta en una assemblea general de socis i sòcies. Una Junta directiva (Junta), una Junta executiva (Junteta) i una Secretaria tècnica encarregades de la gestió executiva. Més enllà d’aquests òrgans, la forma de participació principal serien els Grups de treball dedicats a diferents programes i projectes i oberts a tots els socis i sòcies de l’entitat.

El grup de treball de l’aula Ambiental està format per uns vuit o nou socis i sòcies de l’entitat (depenent del moment) que tenen vinculació amb l’espai, per interès, pel seu històric o pel seu bagatge professional i que de forma voluntària fan el seguiment de les coses que passen en l’equipament. És un grup que fa de suport a la coordinadora, que està assalariada, i que actua com a grup d’experts per fer consultes, en fer la programació d’activitats trimestrals, temes de gestió del bosc, o relació amb els col·lectius.

Si parlem de la presa de decisions de l’Aula Ambiental, aquesta es duu a terme de manera consensuada pel grup de treball de Turull, format per socis i sòcies de SCEA que participen de forma voluntària, sempre en estreta col·laboració amb els col·lectius que tenen projectes permanents a l’equipament, el veïnat i tenint presents les opinions dels usuaris. El document estratègic que marca el rumb a seguir és el Projecte Educatiu de l’equipament, que es va crear participadament integrant l’encàrrec que es va fer des del Districte de Gràcia, les necessitats i desitjos del veïnat, les visions dels col·lectius amb projecte permanent a l’espai i les línies de treball de diversos programes municipals i documents marc de referència.

Relació amb entitats públiques

L’equipament, com molts d’altres a la ciutat, té el seu origen en les reclamacions veïnals que reivindicaven recuperar una finca privada i en desús ubicada a la zona boscosa del Parc Güell i la seva conversió en espais verds i d’ús comunitari al barri. Després de la compra de la finca per part del Districte de Gràcia, es van crear els horts, que van passar a formar part de la Xarxa d’Horts Urbans de Barcelona.

L’any 2014 fruit del treball conjunt entre l’administració, veïns i veïnes i entitats ecologistes, es va formalitzar un conveni amb la SCEA per tal que l’entitat sigui l’encarregada de dinamitzar l’equipament, potenciant les dinàmiques que ja existien entorn de l’espai i crear xarxes de treball col·laboratiu promovent la participació del veïnat.

Actualment, Bosc Turull forma part de la Plataforma de Gestió Ciutadana (PGC), de la Xarxa d’Espais Comunitaris (XEC) i de la Xarxa pública d’Equipaments Ambientals de Barcelona (XEAB), els punts de referència al territori en l’àmbit de la sostenibilitat entre d’altres.

Sostenibilitat

El manteniment de l’espai va a càrrec del pressupost municipal. La gestió i dinamització, està sota un conveni de gestió cívica. Tot i que el pressupost s’ha anat ajustant, a hores d’ara el finançament dona per cobrir una mitja jornada de la persona encarregada de la coordinació. A canvi, l’Ajuntament va permetre que SCEA tingui la seva seu en l’equipament que gestiona. Poder situar el domicili social de l’associació al mateix equipament públic que estan gestionant, és una de les demandes històriques de les associacions que fan gestió cívica i un element que sempre ha sigut controvertit sota l’argument de què pot reforçar una concepció patrimonial dels recursos públics.

Però la sostenibilitat del projecte ve sobretot per la tasca de treball voluntari. L’entitat gestora s’encarrega de dinamitzar la custòdia i conservació del bosc, promovent alhora les pràctiques comunitàries. Però no ho fa sola. Diferents col·lectius, escoles properes a l’equipament i altres entitats del barri participen en la seva activitat diària. L’equipament acull diferents col·lectius i entitats que desenvolupen la seva activitat en el centre i que contribueixen a mantenir l’espai i vetllar pel seu funcionament. Cal destacar especialment les escoles Montseny i Farigola, que tenen el seu hort i els seus espais, participen en els serveis que ofereix l’aula i s’impliquen en l’espai setmanalment.

Per últim, amb l’auge tant de l’educació ambiental com de la gestió comunitària, es fa imprescindible definir un conveni laboral propi del sector, que s’adeqüi als perfils dels treballadors (educadors ambientals, dinamitzadors socials…), que recondueixi la situació actual d’adscripció al conveni del lleure o d’oficines i despatxos i que inclogui temes com la subrogació.