Mapatge d’iniciatives al voltant de les Comunitats Energètiques

"De moment, no existeixen barreres tecnològiques o econòmiques rellevants en el procés de crear comunitats energètiques, sinó que el repte és construir-les, i el que més manca és un estil concret de governança."

Cíclica SCCL

A la plataforma Som Comunitat Energètica podràs simular la creació de comunitats energètiques amb els teus veïns per conèixer l’estalvi energètic i econòmic que suposaran, així com saber quins agents facilitadors (administracions i empreses) operen a prop teu.

D’on neix el projecte, i què impulsa a crear-lo?

El projecte neix de la necessitat d’accelerar la transició ecosocial cap a un parc energètic més net i sostenible i amb fonts d’energies renovables, principalment fotovoltaica. Les comunitats energètiques són una oportunitat que no podem deixar escapar. Aquesta plataforma té l’objectiu d’accelerar la implementació de projectes de comunitats energètiques arreu de Catalunya.

El seu impuls s’ha pogut tirar endavant gràcies a la convocatòria de subvencions de projectes Singulars del 2020, finançat pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya. La plataforma es va presentar, amb un ús plenament operatiu, al febrer del 2022.

Quin és el seu objectiu?

La plataforma reuneix tres objectius clars en facilitar serveis a potencials usuàries en la creació de comunitats energètiques:

  • Quin potencial pot tenir una CE? Aquesta és la primera línia de servei de la plataforma i permet simular una comunitat energètica local arreu de Catalunya. Es pot seleccionar el propi edifici i qualsevol edifici residencial de l’entorn en un radi de 500 metres. Finalment es pot obtenir resultats sobre el seu potencial en forma de sis indicadors: potència instal·lada, balanç energètic, inversió econòmica, anys de retorn, emissions estalviades i arbres equivalents; fent un anàlisis que considera tant la capa energètica i ambiental com l’econòmica.
  • Em vull sumar a un projecte existent, on el puc trobar?. La plataforma digital a més, també vol ser un repositori d’iniciatives vigents a Catalunya. On es puguin trobar tant iniciatives tancades, com iniciatives obertes, amb la finalitat de sumar més persones a les iniciatives que s’estan començant a iniciar. Existeix un formulari per a posar en contacte a la persona interessada amb la persona o entitat responsable.
  • Amb quins agents i aliances puc comptar en el meu entorn? També volem generar un espai on donar suport i afavorir l’intercanvi entre els actors presents en el territori, tot facilitant la comunicació. Per exemple, administracions que tenen algun paper en les comunitats energètiques, iniciatives de l’ESS, projectes de km0, etc. Procurem que el cooperativisme hi sigui present, posant de rellevància les cooperatives.

 

Qui hi ha darrera d’aquesta iniciativa?

La cooperativa Cíclica i l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC), amb la col·laboració de la cooperativa Dies d’Agost, Electra Caldense i l’Associació de Micropobles de Catalunya.

Quines comunitats energètiques hi ha recollides de moment?

En aquest moment hi ha recollits 7 projectes de Comunitats Energètiques arreu del territori català. Són la comunitat energètica Pinell del Brai, la Comunitat Energètica de Santa Maria de Miralles, la Comunitat Energètica de Sant Esteve Sesrovires, CEL Bon Pastor, CEL La Chalmeta,

També Energia del Prat és una comunitat que vol servir com a eina per a tota la comunitat del Prat per participar d’una manera activa i agrupada en el sistema energètic. Com a finalitat principal és la de convertir les membres en actors principals del mercat energètic, donant autonomia i poder de decisió.

L’Ajuntament de Sant Cugat hi consta també com a actor a través del projecte europeu “Up-Stairs”.

Tothom pot fer servir aquesta eina?

Sí, la plataforma opera de manera gratuïta i sense cap restricció d’ús. La intenció és que sigui una eina apodera a tot tipus de públic, sense deixar fora cap persona. A la vegada, es volen promoure projectes no només en grans ciutats, sinó també en ciutats i pobles mitjans i petits.

De moment, no existeixen grans barreres tecnològiques o econòmiques rellevants en el procés de crear comunitats energètiques, sinó que el repte és constituir-les facilitant la governança de les mateixes i, si pot ser, en forma cooperativa. Així que la intenció és crear una plataforma per faciliti que aquest nou model sigui proper a tothom.