Formació i inserció laboral en l’hostaleria per a persones amb dificultats

Si el programa de formació contempla pràctiques, les persones que tenen menys possibilitats d'inserció continuen el seu procés formatiu al restaurant acompanyades per una persona responsable d'inserció.

Norai

Norai és una cooperativa de segon grau formada per Impulsem i la Fundació Surt que actualment gestiona el Restaurant-Cafeteria del Museu Marítim de Barcelona al barri del Raval. La filosofia del projecte és articular el valor social afegit, la cultura marítima i la riquesa i qualitat gastronòmics. El seu objectiu és incidir en la millora de la qualitat de vida d’aquelles persones amb més dificultats, promovent accions de formació i inserció en l’hostaleria. A partir de la gastronomia desenvolupa diferents activitats: culturals, educatives, empresarials, de dinamització territorial i d’inserció laboral. Treballen per formar a persones en el sector de l’hostaleria i promocionar la seva inserció laboral, aplicant criteris per a consolidar-lo com un projecte empresarial social, viable i sostenible.

Norai s’integra des del principi en el marc Territori Socialment Responsable desenvolupat per la Fundació Tot Raval, dissenyant-se com una resposta multilateral als reptes i necessitats del barri a partir del compromís de la globalitat de les persones, entitats, empreses i institucions del territori. De forma conjunta, el Museu Marítim de Barcelona, la Fundació Surt, Impulsem i la Tot Raval van treballar amb aquesta perspectiva per a confeccionar el projecte, articulant les seves dimensions territorials, econòmiques i socials. En conjunt, el restaurant s’havia d’integrar en la nova museografia del Museu Marítim i contribuir a la millora de la qualitat de vida del barri del Raval.

Actualment, estan treballant per a dissenyar altres línies d’activitat econòmica que puguin donar una estructura més robusta al projecte. També és un objectiu a mig-llarg termini que la metodologia del projecte pugui ser replicada en altres contextos i amb altres institucions.

Nom del Projecte: Norai

Web: http://norai.org/

Entitat gestora: Cooperativa Norai Raval, SCCL (Impulsem SCCL i la Fundació Surt)

Any d’inici: 2010

Sector: Formació i inserció laboral en l’hostaleria

Governança 

L’any 2010, després d’un procés complex per poder fer encabir el projecte jurídicament, es va fer efectiva la licitació a la cooperativa de segon grau Norai Raval, SCCL, integrada per Impulsem, SCCL i la Fundació Surt.

La part virtuosa d’aquest acord i la seva resolució és que la cooperativa Norai no fa un servei que proporciona al Museu Marítim de Barcelona, sinó que és un projecte compartit. De fons, hi ha una aposta per poder dissenyar una forma de concertació público-cooperativa-privada que s’allunyi de les lògiques del mercat de concessions de serveis. Aquest ajust no només s’aconsegueix amb el marc legal amb el qual s’atorga efectivament la concessió o amb la forma jurídica de l’entitat que la rep, sinó també amb una cultura compartida a l’hora de gestionar el dia a dia del projecte i de planificar la seva viabilitat i sostenibilitat. La voluntat i la perspectiva social de les entitats i persones que el promouen i gestionen és un element clau d’aquesta forma de concertació híbrida que sempre resulta complicat poder encabir en els marcs administratius.

La gestió i organització del projecte és responsabilitat d’un comitè format per l’equip directiu del Museu i dues persones de la cooperativa Norai, una de Fundació Surt i l’altre d’Impulsem. Les seves tasques van des de la planificació econòmica fins a atendre i fer el seguiment de les diferents dimensions del projecte, ja siguin les formatives, comunitàries, de gestió, etc. Les persones treballadores no participen directament d’aquest procés de planificació i de presa de decisions, tot i que se’ls fa partíceps directes i protagonistes de la filosofia i voluntat social del projecte.

Sostenibilitat

Norai no rep subvencions públiques. Des d’un inici, el projecte es va dissenyar perquè pogués ser sostenible per la seva pròpia activitat, seguint la mateixa dinàmica que qualsevol altra pràctica empresarial estàndard. Va ser una decisió valenta i arriscada, ja que el restaurant havia de poder articular i sostenir tant la seva dimensió econòmica com la social, però l’equip promotor va decidir que aquest era l’enfocament més coherent. D’una banda, la intenció d’aquesta decisió és mostrar que es poden generar empreses amb aquesta mirada social i articulades amb el territori. D’altra banda, van decidir que era important no desenvolupar Norai en una posició de privilegi respecte a la resta d’oferta gastronòmica del barri.

El projecte se sustenta a partir dels serveis realitzats per treball remunerat. No és un projecte que operi com una escola d’hostaleria –que en part és sostenible gràcies al treball d’alumnes que fan pràctiques–, sinó que se sustenta per l’activitat d’una plantilla contractada. La formació que reben els alumnes es fa a les entitats col·laboradores (Impulsem i Surt). Si el programa de formació contempla pràctiques, les persones que tenen menys possibilitats d’inserció continuen el seu procés formatiu al restaurant acompanyades per una persona responsable d’inserció. Després d’aquest procés, s’inicia la inserció laboral. Actualment, treballen 14 persones de manera regular, i per a esdeveniments puntuals, poden arribar a unes 30 persones. Per facilitar la conciliació, de dilluns a divendres treballa un equip amb més càrregues familiars, i els caps de setmana i festius, un equip més jove.

Si bé és un projecte on tota l’activitat que el fa possible és remunerada i està regulada per convenis laborals, de nou, es reprodueix una dinàmica recurrent en aquest tipus d’experiències que contenen una visió de canvi social. El treball voluntari i activista de les entitats que l’han tirat endavant i la xarxa de reconeixement i reciprocitat que s’ha anat creant, són la veritable energia que ha fet possibles que existeixi Norai i que pugui continuar avançant.