Foment de la mobilitat sostenible amb bicicleta a través del model cooperatiu

Allò que manté viu Bicihub i les seves possibilitats d'escalar és la capacitat de treball, la vocació i el convenciment de les entitats promotores.

Bicihub

Bicihub és un centre incubador d’idees, de projectes i d’aliances, encaminats a la implementació de la mobilitat sostenible amb bicicleta a través del model cooperatiu i del teixit social. Vol ser un model reproduïble i esdevenir paradigma d’equipament de proximitat, de barri i de ciutat, que actua a través de la bicicleta com a promotor de la mobilitat inclusiva, sostenible i de l’Economia Social i Solidària.

S’ubica al barri barceloní del Poblenou, a l’edifici Can Picó, una antiga nau industrial, construïda el 1907 i ara catalogada com a Bé d’Interès Urbanístic Patrimoni Industrial del Poblenou. Després d’uns anys buida, el 2007 va passar a ser de propietat municipal i va continuar en desús fins que el 2015 l’Ajuntament de Barcelona el va cedir a la cooperativa Biciclot. Aquí comença el procés fins a arribar a la constitució de l’Associació del Bicihub formada actualment per una quinzena d’entitats que participen i impulsen el projecte.

Bicihub neix amb l’objectiu d’esdevenir un espai de referència de la bicicleta i d’Economia Social i Solidària a diferents nivells territorials (barri, districte i ciutat) i socials (processos d’enxarxament i formació col·lectiva). L’existència d’aquests espais de referència són un factor clau per a la visibilització, promoció i difusió de la mobilitat sostenible i d’Economia Social i Solidària.

Governança

Mesos després de signar el conveni de cessió de Can Picó (propietat municipal) amb Bicilot, la cooperativa Barabara se suma al projecte i, totes dues, amb el suport econòmic del consistori, duen a terme la reforma de l’edifici, que acaba el 2018. Una vegada totes dues entitats promotores estan instal·lades a Can Picó es va contactar amb més d’una vintena d’entitats interessades a formar part del projecte. El febrer de 2018 s’enceta un procés participatiu que acaba l’octubre del mateix any en el qual es defineix un pla de treball, el model de governança i de participació. Ja en 2019 es constitueix BiciHub com una associació de segon grau, on una vintena d’entitats mostren el seu compromís per conformar l’Associació del Bicihub. A partir d’aleshores es posa en marxa el projecte amb el suport de l’Ajuntament, les diverses entitats de la mobilitat sostenible, l’ESS i la comunitat del Poblenou.

La comissió gestora de l’associació Bicihub està formada per tres dones: Montse de Biciclot, Raquel de Barabara i Núria de Mensakas. Les entitats sòcies, mitjançant un conveni de col·laboració, tenen dret a fer servir l’espai per activitat, a participar de l’assemblea i rebre tota la informació, alhora han de participar en comissions vinculades al seu sector o de col·laborar en la gestió. Tot aquest model de governança encara està en una fase pròpia d’un projecte que, com a confederació d’entitats, fa poc que està en marxa i que necessita més temps i recursos per a consolidar-se.

Sostenibilitat

A Bicihub hi ha dues persones assalariades que executen les tasques de coordinació i administració, una activitat que inicialment va ser assumida totalment i sense remuneració per les entitats de la comissió gestora. Aquest alliberament de tasques ha sigut molt positiva, però sostenir els dos sous no està del tot garantit.

Bicihub compta amb un conveni bianual amb l’Ajuntament del qual fa seguiment una comissió municipal que, en alguns moments puntuals durant l’any, fa una avaluació de l’activitat. Cobrir el sou de coordinació depèn en gran part del fet que aquest el conveni amb l’Ajuntament integri també recursos per sostenir aquest perfil, que duu a terme tasques clau per poder desenvolupar de manera òptima l’activitat del Bicihub i l’intercooperació.

Més enllà de la rehabilitació de l’edifici, la inversió necessària per mantenir-lo és molt gran i és necessari també que part de les despeses de consums que pertanyen a l’espai comunitari, al Bicihub, pugui ser assumida per l’administració pública. El conveni amb l’Ajuntament, ara per ara, no ho contempla i debilita la possibilitat de projecció i continuïtat del projecte. Allò que manté viu Bicihub i les seves possibilitats d’escalar és la capacitat de treball, la vocació i el convenciment de les entitats promotores. Les hores invisibles invertides per la comissió gestora i pels perfils més activistes són les que han propiciat que el projecte pugui continuar i intercooperar.

En definitiva, resulta imprescindible deixar enrere la manca d’un finançament públic adequat per les necessitats reals del Bicihub. El repte institucional és com reconèixer jurídicament una gestió comunitària-cooperativa d’un servei de mobilitat que, a causa del seu valor social i ecològic, hauria de tenir la cobertura i les garanties d’un servei municipal. Un veritable nou paradigma on la concertació público-comunitària-cooperativa sigui realitat exigeix donar solució institucional a la gestió i manteniment de projectes com Bicihub.