Equipament de proximitat i promoció de les tecnologies lliures

Des d'aquesta filosofia s'han pensat algunes de les programacions culturals i s'ha impulsat un projecte de recuperació de la memòria històrica a través de testimonis orals i cerca de fotografies per repensar les memòries narratives del lloc.

Canòdrom - Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica

El Canòdrom és un equipament municipal ubicat al Districte de Sant Andreu que vol ser referència a Barcelona d’innovació democràtica, participació ciutadana i cultura digital.

Ofereix residències per a projectes vinculats amb la innovació digital i la democràcia, dona suport a la recerca, assessora entitats i col·lectius per implementar eines digitals i de participació en els seus projectes i compta amb una programació cultural i formativa per a diversitat de públics i temàtiques. Tot i ser equipament de ciutat vol donar resposta a l’entorn que l’envolta i desenvolupa projectes de memòria històrica i de connexió amb el barri i amb els col·lectius que l’habiten.

Va obrir les portes el 2020, tot i que a causa de la pandèmia no és fins al 2022 que comença a funcionar de manera més intensa. Actualment, és gestionat per la cooperativa Colectic, qui va guanyar el concurs públic per a un període de quatre anys.

Nom del Projecte: Canòdrom – Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica

Web: https://canodrom.barcelona/

Forma jurídica: Licitació pública

Sector: Tecnologies lliures i equipaments de proximitat

Any d’inici del projecte: 2020

Governança

El Canòdrom funciona com a seu d’alguns departaments de l’Ajuntament al mateix temps que alberga diversitat de projectes i entitats, algunes de forma permanent i d’altres més puntuals. També assessora entitats i col·lectius per implementar eines digitals i de participació en els seus projectes i compta amb una programació cultural i formativa per a diversitat de públics i temàtiques.

Per accedir a un espai de treball permanent, el Canòdrom realitza convocatòries obertes de residències per a universitats, empreses, cooperatives, entitats, fundacions i iniciatives individuals o grupals no formalitzades que presentin projectes afins a les seves línies de treball. A part de les residències existeix la tipologia d’entitats col·laboradores que són organitzacions que volen venir a fer activitats o fer servir l’ús més públic de l’equipament.

La governança del Canòdrom és un dels grans reptes que Colectic entoma. L’objectiu final és compartir la governança amb tots els agents implicats (residències, usuàries, ajuntament, oficina tècnica, etc.), fet que ara com ara encara s’està construint.

En el dia a dia qui pren les decisions sobre el Canòdrom és un espai de coordinació setmanal entre l’Oficina tècnica i la Direcció d’Innovació Democràtica de l’Ajuntament de Barcelona, qui també hi té la seu a l’equipament. Segons la mateixa oficina, la relació amb l’Ajuntament és molt estreta i respon més a un codisseny d’unes polítiques o d’un servei que no pas a una licitació “clàssica” per a l’execució d’un servei.

Complementàriament, a aquest espai es convoquen assemblees bimensuals amb tots els projectes que tenen alguna vinculació amb el Canòdrom (residències, col·laboradores, etc.). Aquestes assemblees es complementen amb una plataforma digital de participació, apostant per un model de governança híbrida.

La voluntat és que l’equipament, tot i tenir una funció de ciutat, respongui també a necessitats del territori i que sigui un espai utilitzat pel veïnat. És des d’aquesta filosofia com s’han pensat algunes de les programacions culturals i s’ha impulsat un projecte de recuperació de la memòria històrica a través de testimonis orals i cerca de fotografies per repensar les memòries narratives del lloc. En aquesta línia hi ha un projecte també en marxa de Xarxa Oberta als Barris (en col·laboració amb guifinet) per oferir xarxa d’internet comunitari a unitats familiars que tinguin aquest dret vulnerat. S’ha treballat amb xarxes i equipaments comunitaris per a la detecció de possibles persones interessades. En l’horitzó està que l’espai privilegiat de la terrassa del Canòdrom esdevingui un espai públic i un lloc reapropiat pel veïnat.

Sostenibilitat

Un dels perills que s’identifiquen per a la continuïtat del projecte és que el Canòdrom és una aposta política de l’actual govern municipal i que es pot veure afectat per futurs canvis de governabilitat. És un projecte que encara necessita temps de consolidació: porta només dos anys en funcionament i just ara comença a arrancar després d’un inici a mig gas coincidint amb  la pandèmia. La perspectiva a futur per l’equip que coordina el projecte es veu positivament i es confia que el Canòdrom arreli, tot i que es necessita temps per a poder consolidar-lo.