Pebre Roig: supermercat cooperatiu
Pebre roig supermercat cooperatiu
Forma jurídica:
Sector:
Àmbit:
Any d'inici del projecte:
Nº de treballadores:
Número d'entitats participants:

Quina necessitat ha portat a impulsar la pràctica?

Als models de supermercats hegemònics, els béns arriben a les nostres llars després de passar per un llarg circuit d’intermediaris i, sovint, després d’haver recorregut milers de quilòmetres. Sense dubte, la producció petita i mitjana i els i les consumidors/es finals constitueixen les baules menys beneficiades d’aquestes cadenes productives.

La proposta de crear un supermercat cooperatiu neix de la necessitat de generar un sistema de consum responsable i ecològic diferent de les cooperatives de consum habituals pel que fa a la flexibilitat tant en termes de consum (que pugui ser menor als associats a les cooperatives de consum), de treball i responsabilitat més adaptable al consumidor i una filosofia més oberta i ampliable a més persones consumidores.

Com la pràctica / iniciativa / experiència dóna resposta a la necessitat detectada?

La idea és tenir una persona permanent contractada i acabar d’ajustar la feina amb hores de voluntariat. Això permet més flexibilitat, no tanta responsabilitat directa o obligada al soci i amb menys pes de treball.

Quins són els elements claus a tenir en compte per replicar la pràctica (en altres sectors, en altres àmbits territorials, etc.)?

Cal arrelament territorial, creant sinergies amb xarxes veïnals així com una interacció sectorial a partir de la interacció i la comunicació amb les cooperatives de consum properes per crear sinèrgies tals com compres comuns. És important, també, que la iniciativa neixi del veïnat per tal de garantir aquest arrelament territorial i perquè es construeixi el barri des del propi barri.