Observatori dels barris del Poblenou
Observatori dels barris de Poblenou
Forma jurídica: Plataforma social
Sector: Activisme, ubanisme, patrimoni
Àmbit: Intercooperació
Any d'inici del projecte:
Nº de treballadores:
Número d'entitats participants:

Xarxes socials de l’Observatori dels Barris del Poblenou

Mail: observatoribarrisp9@protonmail.com

Facebook: facebook.com/observatoribarrisP9

Twitter: twitter.com/ObservatoriP9

Instagram: instagram.com/observatorip9/

Plataforma veïnal del Poblenou per estudiar del model urbanístic del barri i preparar propostes alternatives a l’existent. Fomentar un sigui més útil al veïnat, faciliti la implantació i desenvolupament de l’economia solidaria en front al model 22@(especulació amb inversors foranis).

Quina necessitat ha portat a impulsar la pràctica?

Tota planificació urbanística té un moment d’exposició pública, però hem detectat una gran manca d’informació sobre el model de barri al veïnat en general, cosa que no ens permet opinar i millorar les propostes des del punt de vista veïnal; per altra banda, també hem constatat que no hi ha canals fàcils per la participació veïnal, malgrat el teixit associatiu. Cal un sistemes de comunicació més transversals.

Com la pràctica / iniciativa / experiència dóna resposta a la necessitat detectada?

L’organització veïnal dels barris del Poblenou és clau per avançar cap a un Poblenou amb un urbanisme al servei del veïnat que promogui la vida comunitària, l’economia social i solidària des de la proximitat i amb perspectiva de gènere.

A partir de la identificació de punts fortament afectats des del punt de vista urbanístic, que la denominem com a zona de conflicte, organitzem una assemblea on intentem que sorgeixi un grup veïnal de la zona afectada; inicialment ho dinamitzem des de l’observatori, però amb l’objectiu que acabi sent un grup autònom autorganitzat que serà d’on naixeran les propostes i l’organització de mobilitzacions locals que interpel·lin al model actual que les converteix en zona de conflicte i que posin a la llum només propostes per posar el barri al servei del veïnat.

Volem crear un model de barri més resilient des del punt de vista urbanístic tenint en compte els paràmetres de l’economia eco-social, l’energia i el medi ambient.

Quins són els elements claus a tenir en compte per replicar la pràctica (en altres sectors, en altres àmbits territorials, etc.)?

Els elements claus per a replicar una experiència similar a altres àmbits territorials o sectorials és partir de bones fonts d’informació i una bona comunicació per explicitar el conflicte.

Per poder replicar també cal saber mobilitzar, dinamitzar i activar els grups adequadament.

Quina relació teniu amb la resta de l’economia social i solidària?

Estem intentant potenciar la xarxa d’economia solidària al barri, integrant altres participants que n’estaven allunyats. Les entitats més properes nostres són els grups de consum alimentari i la cuina solidària.

I dins al barri participem de diferents entitats organitzacions associatives: la Taula Eix Pere IV (associació de veïns per un desenvolupament d’economia social),  el NUS (espai trobada moviment socials de barri) i la Filadora (assemblea feminista del barri).

Què creieu que us caldria per consolidar l’observatori?

Creiem que seria clau ampliar l’accés als mitjans de comunicació i aprofundir en l’acompanyament en la dinamització i gestió de grups.