La Taca d’Oli: iniciativa de sostenibilitat cooperativa
La Fàbrica SCCL
https://www.latacadoli2020.com/
Forma jurídica: Cooperativa de treball
Sector: Desenvolupament comunitari, gestió sociocultural d’equipaments, serveis i programes.
Àmbit:
Any d'inici del projecte:2013
Nº de treballadores:8 sòcies cooperatives (4 dones i 4 homes) i 3 persones contractades per projectes
Número d'entitats participants:

LA TACA D’OLI és el nom de la línia socioambiental de la cooperativa La Fàbric@ que ha anat prenent formes diverses en funció dels projectes desenvolupats. En general, el propòsit és estendre la sostenibilitat a barris perifèrics de Barcelona des de l’acció comunitària amb una perspectiva de gènere i intercultural. Alhora, també aterrem la qüestió del canvi-crisi climàtica des de la conscienci-acció de les persones d’una manera accessible en el camí cap a la transició ecosocial dels territoris. El nom prové de la intenció d’activar un circuït de reaprofitament d’oli usat als barris per tal d’elaborar sabó i així fer circular l’economia partint de la sensibilització per arribar a la comercialització i la creació d’ocupació.

El primer projecte desenvolupat com a TACA D’OLI ha estat el B-Mincome (2018-2019) d’innovació social gestionat de de Drets Socials i BarcelonActiva. La nostra funció va ser acompanyar-formar un grup de 8 persones contractades procedents de barris de l’Eix Besòs en el terreny de l’ESS des de la vessant del consum responsable, el verd urbà i l’aprofitament de residus. La convocatòria del Singulars promoguda per la Generalitat (2019-2020) ha aportat continuïtat amb l’aposta de la cooperativa per generar ocupació en ESS mantenint les dones de l’equip format com a agents sòcio-ambientals de proximitat per seguir el camí engegat als barris del Besós-Maresme. La previsió d’explorar noves línies de negoci a partir d’activitats de sensibilització, acompanyament veïnal i formació entorn el consum responsable, els horts urbans i l’aprofitament de residus ha incorporat la digitalització de manera transversal amb les limitacions derivades de la pandèmia. Aquestes han donat peu a noves dinàmiques de coordinació per pantalla i presència en esdeveniments virtuals així com la generació de formacions on line i tutorials que han complementat els serveis de LA TACA D’OLI. El projecte ENFORTIM el cooperativisme des de la sostenibilitat sòcio-ambiental, de la convocatòria municipal Enfortim l’ESS 2020-2021, ha permès activar possibilitats de noves línies de negoci on line oferint productes i serveis amb la inter-cooperació. Aquesta s’ha concretat amb LA ZONA, la plataforma d’e-commerce de l’ESS i amb la participació de La Fàbric@ en la campanya TEXANS PEL CLIMA juntament amb altres entitats e l’economia social (Solidança i Back to Eco) ajuntades amb el propòsit de recollir texans per sensibilitzar de l’impacte ambiental del tèxtil, com a projecte CLIMA 2021 situat al Districte Sant Martí de manera pionera.

Quina necessitat ha portat a impulsar la pràctica?
La necessitat d’afrontar el repte de la crisi climàtica com a cooperativa és el que ens va portar a incorporar de mica en mica i de manera transversal la sostenibilitat.
Ho fem a tots els nivells de la cooperativa a través dels projectes i serveis que gestionem. En altres moments ha estat la consciència de gènere i la multicultural i ara sabem i sentim que la transició ecosocial és el punt que ens porta a actuar d’una determinada manera com a entitat de l’Economia Social i Solidària. Alhora, hem comprovat la falta de conscienciació als barris desafavorits amb greus necessitats bàsiques. Aquesta situació ens plantejava el repte de treballar per un “bon clima” tant en el sentit literal com en el d’afavorir la cohesió social. Crear comunitat permetrà per poder afrontar millor els desafiaments de l’impacte local de la crisi climàtica.

Com la pràctica / iniciativa / experiència dóna resposta a la necessitat detectada?
Realment activa projectes lligats a la sostenibilitat que cohesionen la comunitat als barris. LA TACA d’OLI ha quedat com a nom de la iniciativa de sostenibilitat cooperativa que va prenent sentit com a metodologia o manera de fer orgànica, concèntrica i expansiva i dóna resposta a aquesta necessitat de formes diverses i inter-connectades a dinàmiques i projectes en les que la cooperativa hi participa aportant sinergies molt valuoses i de gran eficàcia pel que fa als resultats i la qualitat de les intervencions. Les limitacions de la pandèmia han comportat una adaptació digital de les intervencions, abans del previst, com en la majoria d’empreses i iniciatives sòcio-econòmiques per a mantenir-se en la situació esdevinguda i de cara al futur.

Quins són els elements claus a tenir en compte per replicar la pràctica (en altres sectors, en altres àmbits territorials, etc.)?
A nivell intern cal una presa de consciència de l’entitat per apostar-hi per la perspectiva socio-ambiental de manera coherent, aplicant a dins el que es proposa a fora. A nivell, extern, l’element clau és incorporar aquesta mirada a l’acció com a eix transversal en els projectes o programes desenvolupats atenent als requeriments que la crisi climàtica planteja cada cop més a les comunitats de barris i territoris. Un projecte específic potser serveix per introduir la perspectiva sòcio-ambiental a la cooperativa. Ara bé, traslladar-la als projectes en marxa de manera transversal -com en el seu moment la perspectiva intercultural i de gènere- és quan pren sentit i consistència. En el nostre cas ha estat un procés que ha enfocat l’acompanyament veïnal en barris conflictius a través de la plantació i tancat d’escocells, amb converses del clima en classes de llengua a alumnat migrant, aportant programació ecosocial accessible a col.lectius diversos als equipaments de proximitat on estem implicades, etc.
El que hem estat duent a terme sobretot als barris del Besós-Maresme podem traslladar-ho, amb adaptacions necessàries, a altres barris de la ciutat per esdevenir un projecte pilot replicable. El mateix amb la campanya TEXANS PEL CLIMA recollint texans per sensibilitzar de l’impacte ambiental del tèxtil, que hem començat a Sant Martí i podria fer-se a tota la ciutat.

Quina relació teniu respecte la resta d’actors de l’ESS?
La Fàbric@ és part de La Taula Eix Pere IV, la xarxa Art i Barri, la Comissió d’Ecologia de la XESS, la Federació de Cooperatives de Treball Associat. També vinculada amb entitats/empreses de l’ESS amb la campanya Texans pel Clima i amb LA ZONA, plataforma d’e-commerce de l’ESS.

Quins reptes us plantegeu des del projecte?

  • Saber “vendre’ns” millor, sobretot en el terreny on line. No hi estem acostumades venint de l’àmbit social on els resultats són més qualitatius que quantitatius.
  • Reforçar la nostra aposta de producció Km0 des de l’aprofitament tant del tèxtil com de la fusta.
  • Coordinar-nos amb altres entitats de l’ESS dedicades a temàtica ambiental, des d’una vessant més tècnica, per a poder arribar més lluny amb l’impacte dels nostres projectes.
  • Fonts de finançament més enllà de les públiques que són limitades i per períodes curts que no permeten consolidar projectes. I contactes amb iniciatives a nivell d’UE.
  • Entitats d’altres localitats de Catalunya, Espanya i Europa per participar en projectes a vàries bandes on puguem aportar i rebre sinergies.

I segurament més coses que anirem trobant en el camí i esperem trobant-nos amb iniciatives de l’ESS o altres empreses privades amb vocació de servei que vulguin aliar-se per arribar més lluny.