La Insòlita. Xarxa de cooperació feminista
La Insòlita
http://www.la-insolita.org/
Forma jurídica: Associació
Sector: Cooperació feminista
Àmbit: Economies feministes
Any d'inici del projecte:2019
Nº de treballadores:
Número d'entitats participants:6 entitats (Col·lectiu Punt 6; Candela; Coeducacció; Associació Cooptècniques; La Raposa; Nus Cooperativa)

Espai de trobada, reflexió i cures que permet a totes les associades desenvolupar eines que permetin el suport mutu i l’establiment de sinergies que sorgeixin des de la intercooperació i la col·lectivització de problemàtiques compartides.

Quina necessitat s’ha detectat? d’on prové la idea de crear la Insòlita?

A partir del treball conjunt previ d’algunes entitats que formen part de la xarxa es va començar a detectar la necessitat de crear una xarxa de cooperació feminista per tal de ser més fortes ja que ens trobavem amb dificultats similars: subvencions, licitacions, competència amb grans entitats, pràctiques abusives institucionals, finançament, contractació de serveis externs, infravalorització de la nostra expertesa, entre d’altres. D’aquí neix la proposta d’associar-nos per cooperar i crear un espai propi, proper i de confiança on puguem donar-nos suport.

Quins criteris compartiu les cooperatives que us porta a crear aquesta xarxa?

A nivell de funcionament intern treballem horitzontalment, sense afany de lucre, i som feministes. Li donem molta importància al col·lectiu, a la cura i als espais reproductius.  A nivell de l’activitat que desenvolupem, des de les diversitats de les entitats que formen la xarxa -també en termes de format jurídic-, compartim aquesta incidència política i crítica per la transformació social feminista.

Com definiríeu una cooperativista feminista?

Entenem el cooperativisme com a pràctica -sense necessitat de formalitzar-la en un entitat jurídica- i la practiquem treballant des de la cooperació, sense competir i amb la voluntat de donar-nos suport i fer-nos fortes; des del feminisme, en el sentit de com entenem les relacions tant d’espai de trobada com de relació cap enfora posant al centre a les persones i la cura, trencant amb la dicotomia productiu-reproductiu, reconeixent-ne la importància de totes dues i la seva interelació.

Posem al centre la cura, i la sostenibilitat de la vida per sobre del benefici monetari, buscant la transformació interna i la transformació social cap a una societat més justa.

Quins objectius persegueix la Insòlita? 

Els objectius principals es basen en la pràctica del suport mutu, la incidència política i la compartició de recursos.

Quins reptes us plantegeu a mitjà i llarg termini?

A curt termini volem consolidar-nos: definir les formes d’organització, dotar-nos de contingut i de finançament, valorar obrir-nos a altres entitats i decidir com fer-ho si es decideix fer-ho.

A llarg termini tenim previst desenvolupar els objectius, ser espai de referència per organitzacions feministes i d’altres maneres de fer en col·lectiu.

Quins creieu que són els elements claus perquè aquesta experiència funcioni?

És necessari tenir recursos econòmics per sostenir el temps de dedicació en la organització interna.

Cal ser transparents, generar confiança, tenir una bona comunicació i una direcció consensuada, uns mínims comuns entre totes les entitats en quant a tempos, criteris i objectius i treballar a partir d’aquest punt.

És important crear una estructura i aprofundir en la governança democràtica. I ser coherents amb els valors de les nostres entitats, anar avançant i transformant el projecte de manera que sigui engrescador per totes.