Formació i inserció laboral de dones en mobilitat ciclista.
Surt Fundacio De Dones
http://www.surt.org
Forma jurídica: Fundació
Sector: Feminismes
Àmbit: Economies feministes, Mobilitat sostenible
Any d'inici del projecte:2020
Nº de treballadores:
Número d'entitats participants:

Bicibles és un programa de l’Àrea d’Apoderament Econòmic de la Fundació SURT que vol afavorir l’autonomia econòmica, a través de millorar el perfil professional de dones en situació de vulnerabilitat i acompanyar un procés d’empoderament personal i col·lectiu en l’entorn de l’Economia Social, Solidària i Sostenible.

En aquesta línia, i en coherència amb la nostra trajectòria i amb els nostres valors, des de SURT, Bicibles està emmarcat en una nova línia d’actuacions que pretén la incorporació de dones en sectors masculinitzats i en ocupacions de qualitat, incidint així en la segregació horitzontal i, alhora, impulsant el desenvolupament d’un projecte propi des de l’Economia Social i Solidària, que articula models econòmics més equitatius i socialment sostenibles.

El projecte Bicibles pretén, d’una banda, formar a les dones mitjançant la realització d’un curs d’auxiliar en manteniment i reparació de bicicletes, un sector tradicionalment ocupat per homes, trencant així amb la segregació ocupacional; i d’altra banda, facilitar un procés d’emprenedoria col·lectiva feminista amb viabilitat econòmica.

El projecte s’emmarca dins de l’Estratègia Contra la Feminització de la Pobresa i la Precarietat i per tant, també té com a principis transversals: la interseccionalitat i l’empoderament. Si bé el mercat de treball és un element central a l’hora d’abordar la generació de situacions de pobresa, també és important que les dones prenguin consciència dels seus drets, de les situacions de discriminació a les que estan sotmeses i que puguin engegar processos de canvi i de lluita contra la pobresa femenina i la precarietat. És per això que des de SURT apostem per l’impuls d’un projecte cooperativista en el sector de la bicicleta com a alternativa sòlida en la creació de llocs de treball, la transformació de l’economia des del feminisme i la defensa de la mobilitat sostenible.

Quina necessitat ha portat a impulsar la pràctica?

Bicibles vol donar resposta a la necessitat d’acompanyar dones en situacions socioeconòmiques vulnerables i d’exclusió a obrir-se oportunitats laborals. En concret, donant resposta a un sector que presenta un ràpid creixement, com és el sector de la bicicleta, i en especial, el de la reparació de bicicletes, com a pas prioritari per a la sostenibilitat. D’aquesta manera, bicibles promou la participació de dones com a treballadores en el sector de la bicicleta, un sector altament masculinitzat.

Com la pràctica / iniciativa / experiència dóna resposta a la necessitat detectada?

Bicibles dona resposta a les necessitats detectades formant dones en un sector en creixement que obre oportunitats laborals, trencant amb la segregació horitzontal del mercat de treball . La mobilitat sostenible és a l’agenda política de totes les ciutats i cada cop està més integrada en els hàbits de desplaçament de la ciutadania. Amb la previsió que el 2023 estiguin en funcionament 300 milions de bicicletes, amb una quota global de mercat del 60% —segons un estudi de la consultora Deloitte— les oportunitats laborals vinculades també experimentaran un gran creixement.

El projecte pretén impulsar un projecte d’economia social amb una mirada feminista, defensant els valors de la sostenibilitat ambienta, impulsant el transport sostenible i l’economia circular.

A més dels espais de formació, obre espais d’interacció entre dones, afavorint l’empoderament col·lectiu i el suport mutu.

Quins són els elements claus a tenir en compte per replicar la pràctica (en altres sectors, en altres àmbits territorials, etc.)?

El projecte presenta diferents elements clau, imprescindibles de cara a la replicació de la pràcitca:

  • Perspectiva de gènere: SURT aporta valor afegit al projecte des de la seva experiència en el treball de competències i acompanyament en processos d’emprenedoria social amb perspectiva de gènere.
  • Facilitació de processos d’empoderament col·lectiu amb un alt grau d’acompanyament i adaptabilitat a les característiques del grups i a les casuístiques individuals de les dones.
  • Centralitat de les cures per afavorir el vincle del grup i l’èxit de la formació.
  • Coneixement de la xarxa d’economia social i solidària en el sector de la bici, teixint aliances i col·laboracions amb altres projectes comunitaris i col·lectius del territori.