Nou programa ‘Ocell de Foc’, per a projectes adreçats a joves amb problemàtica de salut mental

2 de novembre de 2022

El Departament d’Empresa i Treball ha publicat les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Ocell de Foc. Aquests ajuts volen impulsar projectes que tinguin per objectiu l’atenció a joves, especialment aquells i aquelles amb problemàtica de salut mental, i el seu acompanyament cap a l’autonomia personal i la construcció d’una vida independent, proporcionant-los les eines i els recursos per poder aconseguir-ho i per assolir la seva inserció laboral en l’empresa ordinària o la recuperació del seu itinerari formatiu.

La Direcció General d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives està organitzant sessions informatives arreu del territori per a donar a conèixer les bases d’aquest programa. Per a la zona corresponent a Barcelona, Barcelonès Nord i L’Hospitalet, la sessió tindrà lloc el proper 9 de novembre a les 11.30 h a la sala de premsa de la Secretaria de Treball (C. Sepúlveda, 148 – Barcelona)

D’una banda, la línia 1 del programa es destina a la creació de la Xarxa Ocell de Foc, per tal que els projectes han de creïn serveis i espais amb l’objectiu d’afavorir la constitució de grups de joves amb iniciatives pròpies d’empoderament col·lectiu, entès com el desenvolupament de les capacitats necessàries per poder prendre decisions sobre la vida pròpia i la comunitat, ja siguin de caire socioeconòmic, d’autocura o de cura col·lectiva, amb la finalitat última de la inserció laboral a l’empresa ordinària o el retorn al sistema educatiu. De l’altra, la linía 2 s’orienta a projectes que tinguin per objecte el seguiment, la coordinació i la visibilització de les diverses actuacions i serveis que es porten a terme a través de la línia 1.

Pel que fa a la línia 1, s’hi podran beneficiar dels ajuts les agrupacions sense personalitat jurídica pròpia formades per entitats juvenils sense ànim de lucre, associacions o empreses d’activitats juvenils, entitats sense ànim de lucre o cooperatives d’iniciativa social especialitzades en l’atenció a les persones amb problemàtica de salut mental o en la dinamització de projectes col·lectius, ens locals, empreses d’inserció, entitats i emprese especialitzades en formació, capacitació professional o gestió de serveis públics de salut o educació, i instituts i universitats públiques o concertades. Podran presentar sol·licituds a la línia 2 empreses cooperatives o les entitats sense ànim de lucre que tinguin experiència en l’àmbit del projecte i demostrin la seva capacitat (excepte les de segon grau), o les agrupacions de les mateixes, juntament amb altres tipus d’entitats, que facin una activitat necessària per dur a terme el projecte o que estiguin especialitzades en algun dels serveis vinculats a les seves accions.