Monedes complementàries i economia social: un recurs per incorporar!

6 de novembre de 2019

En el marc d’un projecte “Singulars” promogut per la Generalitat de Catalunya i amb el finançament del Ministerio de Trabajo, CooDin SCCL, ha desenvolupat durant aquest any un treball d’investigació i anàlisi del teixit monetari català, en col·laboració com entitat agrupada  amb l’Associació Novact, impulsora de la moneda ciutadana REC a Barcelona.

L’informe final recull algunes de les qüestions més candents per assegurar el futur d’aquests sistemes de pagament complementaris: la manca de finançament de les monedes més alternatives per poder-se consolidar als respectius territoris o la necessitat de vincular estretament moneda i teixit social per part d’aquelles que sorgeixen de l’impuls municipal. Essencial també el treball en xarxa de les diferents experiències, per poder col·laborar i establir vincles duradors.

Podeu consultar l’informe final en aquest enllaç