Iniciem el procés per la creació del Codi Ètic i el Reglament de Règim Intern

2 de desembre de 2022

El passat dimarts 29 de novembre es va presentar a l’assemblea de l’Associació Coòpolis el procés d’elaboració del Codi Ètic, el Reglament de Règim Intern i el Marc Estratègic.

Durant la plenària del mes de juny es va crear la comissió que seria l’encarregada de dinamitzar el procés participatiu per l’elaboració dels documents estratègics que hauran d’enfortir l’associació Coòpolis, en el marc de les diverses aliances i estratègies on es participa i promou, com per exemple l’ESSBCN2030.

És per això que des del setembre estem identificant les necessitats i reptes per aconseguir els objectius plantejats així com també les diferents oportunitats i mancances en l’Economia Social i Solidaria en l’àmbit territorial de la ciutat de Barcelona.