III Taula Territorial de Coòpolis, un espai que aposta per l’articulació de l’ESS als barris de Barcelona

26 de setembre de 2018

El 18 de setembre a la Lleialtat Santsenca es va celebrar la III Taula Territorial de Coòpolis. Tenia per objectiu poder fer una valoració global de la tasca que han estat desenvolupant els nodes territorials a partir de les diferents xarxes locals amb qui al llarg de l’any hem establert plans de treball per la promoció i el foment de l’Economia Social, Solidària i Cooperativa adaptats a la realitat de cada barri i Districte.

Hi van assistir la Taula Eix Pere IV, la xarxa que s’està gestant al Guinardó, Sarrià – Sant Gervasi Coopera, la XES de Sant Andreu, Cooperasec, Coopoblet i la Comissió de Xarxes Locals de la XES.

Al llarg del curs els nodes territorials han fet sensibilització i promoció de l’economia solidària i cooperativa al seu entorn, mirant d’enfortir l’articulació de les diverses iniciatives i projectes existents al territori. Alguns barris, com a Poblesec, s’ha obert un espai d’atenció al públic per fer primeres atencions a persones que volen engegar un projecte col·lectiu i han treballat per la visibilització de les iniciatives, agents i espais clau de l’entorn.

L’espai també va donar lloc al debat en relació a la priorització de les necessitats per l’enfortiment de l’ESSC des dels barris, recollint el diagnòstic previ entre diferents Xarxes Locals de l’ESS i prioritzant-ne les necessitats.

Les taules territorials són espais de trobada, de periodicitat trimestral, amb els diferents nodes esmentats i amb altres punts de referència de l’economia social i cooperativa a d’altres barris i/o Districtes i tenen per objectiu ser un espai d’encontre per socialitzar els coneixements extrets del treball quotidià en l’enfortiment de l’economia social i cooperativa, compartir dubtes i inquietuds i generar debats al voltant de necessitats o reptes detectats d’aquest treball quotidià. Des de la segona taulaterritorial d’enguany, s’aposta per la presència i coordinació conjunta amb les Xarxes Locals de la XES, necessària per a l’aportació del context d’articulació política de les xarxes.

En aquesta tercera també es valorar la continuïtat de l’articulació territorial a partir de les xarxes locals en el marc de ciutat.