Formulari RELLEU COOP

Detecció de comerços, locals i restaurants en situació de tancament

El Relleu Cooperatiu és una alternativa plausible per a projectes empresarials que pateixen dificultats o que, fins i tot, es troben en risc de tancament però consideren que l’activitat econòmica que desenvolupen és viable i voldrien donar-hi continuïtat. També per aquells negocis que necessiten d’un relleu en casos de jubilació de l’empresari/ària, traspàs del negoci o voluntat d’incorporar les persones treballadores esdevenint un projecte empresarial col·lectiu.

Les cooperatives han mostrat una capacitat de resiliència i adaptació a escenaris de forta contracció econòmica molt superior a les societats mercantils clàssiques, tal i com demostren, per exemple, les xifres de creació i destrucció d’ocupació.

D’altra banda, la creació d’una cooperativa no només constitueix una eficaç eina per esquivar el perill de tancament sinó que permet també fer evolucionar el projecte cap a formes productives i d’organització que combinen l’eficiència empresarial amb el fet de situar les persones, les seves necessitats i les del territori com a eix principal d’actuació, posant en pràctica els valors cooperatius del respecte mutu, la solidaritat, la responsabilitat i el treball col·lectiu, entre d’altres.