Formació estable en Economia Social i Solidària de BCNActiva

8 d'abril de 2021

Formació estable en Economia Social i Solidària

Barcelona Activa proposa un conjunt de càpsules formatives de curta durada creades amb l’objectiu de dotar d’eines a les persones emprenedores, les entitats i organitzacions de l’ESS i aquelles persones que vulguin apostar per la generació d’impactes ambientals i socials positius i models organitzatius més democràtics. Aquestes es duen a terme tant en format mono-sessió (una única sessió) com multi-sessió (en més d’un dia o sessió).

L’oferta formativa estable s’estructura en cinc blocs:

  • Comunicació amb valors d’ESS, que duu a terme la cooperativa Colectic.
  • Eines per a promoure els valors de l’ESS en la gestió d’organitzacions, amb la col·laboració de BaraBara.
  • Fiscalitat en organitzacions de l’ESS, impartides per Facto.
  • Finançament en ESS, per BaraBara.
  • Tendències i oportunitats de l’ESS, també per part de BaraBara.

L’objectiu de les formacions és donar eines i continguts sobre les diferents temàtiques i que poden ser complementades de manera individualitzada pel Servei d’Assessorament en Economia Social i Solidària (SAESS). Es programen de manera trimestral i tenint en compte el recull de necessitats les tècniques i les peticions de les persones que participen en la nostra oferta formativa.

Coneix les activitats del pròxim trimestre en aquest calendari.

Visita tota l’oferta formativa a continuació: