Informació i transparència
OrgiZontal

És una eina per a reflexionar i mesurar el grau d’horitzontalitat vs. verticalitat de la nostra cultura organitzacional, per transitar cap a organitzacions més horitzontals i feministes.

 

Descarrega