Autodiagnosi
Eina d’observació de gènere

Interessant eina d’observació de les dinàmiques de gènere a les organitzacions que ens proposa la Comissió d’Economies Feministes de la Xarxa d’Economia Solidària. Aquesta posa a l’abast d’entitats i organitzacions una eina d’observació de gènere que pretén ajudar a situar en clau de gènere les relacions que s’estableixen a les reunions, actes, esdeveniments i altres activitats.

Més enllà del nombre de dones i homes, aquesta plantilla intenta fer visible que la manera en què es desenvolupen les dinàmiques de treball, tant remunerat com voluntari, no sempre són equitatives o no promouen la participació real de les dones en la presa de decisions de les entitats.

Fer visible aquesta situació no és la solució, però pot aportar elements que ajudin a caminar cap a organitzacions més feministes, i més democràtiques de retruc.El fet que totes i tots ens adonem de quines són les inèrcies heteropatriarcals que travessen les dinàmiques internes ja és un element que pot començar a canviar-les.

Plantilla descarregable i utilitzable on-line per analitzar l’ús de la paraula, les actituds i els continguts de les intervencions a les assemblees i reunions.

<p style=”text-align: center;”><a id=”boton-bonito” href=”http://www.tjussana.cat/doc/publicacions/UP_16.pdf“>Descarrega</a></p>