El Balanç Social: 5 raons per participar!

4 de maig de 2020

Aquest any, el Balanç Social es transforma per esdevenir termòmetre de l’estat de salut de l’ESS durant i després de la pandèmia i per visibilitzar les pràctiques que sostenen i enforteixen la capacitat de l’ESS a donar respota a la pandèmia del COVID-19.

El Balanç social és una eina que es va engegar l’any 2008 per mesurar l’impacte en diversos àmbits de les entitats que formaven part de l’economia social i solidària. En aquella primera edició van participar 17 entitats. Onze anys més tard, el Balanç social va ser assumit per 231 entitats: la meitat (51%) són cooperatives, el 24% són associacions i el 11% són fundacions.

Enguany però el Balanç Social a més de mesurar quin impacte tenen les entitats al seu entorn, també mesurarà quin impacte té la crisi del COVID-19 en aquestes entitats.

La pandèmia que ha colpejat la societat amb l’arribada de la primavera està fent trontollar el sistema de relacions personals, socials i comunitàries. És indubtable que afectarà el teixit econòmic de la ciutat, així com als projectes i empreses de l’ESS. Les responsables del Balanç social, també assenyalen que aquestes últimes setmanes s’està posant de relleu que el públic i comú, les cures, el suport mutu i la resiliència, sobretot ecològica, són puntals  per sortir d’aquesta crisi i la que ve. Tots aquests valors i pràctiques defineixen l’ESS i s’han de visibilitzar i ressaltar.

Per aquests motius, aquest any, l’eina desenvoluparà un seguit de qüestions vinculades a la resposta que les entitats estan donant davant la crisi sociosanitària que pretenen mesurar l’estat de salut a mitjà i llarg termini de les cooperatives, associacions i fundacions del territori.

Si de forma habitual ja us animàvem a participar de la campanya, enguany ho fem amb més insistència! Aquí van 5 raons per dur-lo a terme:

  1. Saber com està afectant la crisi a les entitats de l’ESS permetrà dibuixar una estratègia conjunta per enfortir-les i atenuar els efectes negatius. L’objectiu serà elaborar propostes polítiques per impulsar plans d’acció específics a favor de l’ESS amb impacte a mitjà i llarg termini.
  2. Conèixer, valorar i visibilitzar les pràctiques transformadores que les entitats de l’ESS estan desplegant de forma interna per fer front a la crisi, tot posant les necessitats de les persones al centre i fomentar la sostenibilitat del projecte en circumstàncies severes.
  3. Contribuir al creixement del mercat social, que amb aquesta crisi està guanyat visibilitat a ulls d’una gran part de la societat. Totes aquelles entitats que superen el balanç entren a formar part del catàleg del MS. Enriquir aquest catàleg i fer-ne difusió permet arribar a persones que desconeixen aquest tipus d’economia.
  4. Participar del Balanç Social implica dedicar temps a la reflexió conjunta per respondre el qüestionari. L’informe que s’obté també és un termòmetre intern per mesurar i auto evaluar la nostra entitat i projecte i veure quins marges de millora tenim. Fer públic el Balanç Social de la nostra entitat també ens ajuda a comunicar els nostres valors i fer transparent la nostra organització.
  5. Les administracions comencen a reconèixer el valor del Balanç Social, gràcies al treball de la XES per fer valdre la rigorositat d’aquests informes. En aquest sentit, formar part del Mercat Social i tenir el Balanç Social aprovat té cert valor a l’hora de presentar-se a convocatòries públiques.

 

Convençudes?
Us animem a prendre-us aquest temps de reflexió i a participar de la campanya per enfortir entre totes el teixit de l’economia social i solidària. Aquest any la campanya compta amb dues fases, estigueu amatents!

– Fase 1: a partir del 27 d’abril: preguntes referents a l’exercici 2019

– Fase 2: a partir de l’1 de juliol: preguntes referents al context de crisis derivat del Covid-19