Coòpolis impulsa la constitució de 24 cooperatives al llarg del 2019

10 de gener de 2020

Aquesta ha sigut la 3 edició del projecte Coòpolis, Ateneu Cooperatiu de Barcelona que des de 2017, ubicat al recinte de Can Batlló, a Sants, impulsa i enforteix el teixit cooperatiu a tota la ciutat de Barcelona

Un any més, Coòpolis, ha tancat l’any d’activitat amb un bon nombre de participants: en total 1663 persones han format part de les diferents accions formatives i de promoció del cooperativisme i l’economia solidària.

L’equip de suport de l’ateneu ha acompanyat 87 projectes al llarg de l’any. Alguns d’aquests projectes han estat acompanyats en clau de consolidació i creixement, i d’altres, que estaven en un punt inicial han pogut encaminar el seu procés de maduració cap a la constitució de noves cooperatives. Aquest any hem ajudat a constituir 24 noves cooperatives de diferents sectors.

1663 participants

76 llocs de feina

24 cooperatives constituides

87 projectes acompanyats

D’aquesta tasca en deriven 76 nous llocs de treball, alguns d’ells ocupats per persones amb risc d’exclusió social o amb major dificultat per accedir al mercat laboral.

Des de Coòpolis hem treballat per la generació, l’enfortiment i la consolidació de xarxes territorials, espais de coordinació i concertació dels agents més rellevants del sector de l’ESS i el treball amb les administracions per posar el nombre més gran de coneixements, experiències i esforços al servei de la promoció integral de l’economia social i solidària a Barcelona. D’aquesta manera, durant el 2019 hem treballat amb 7 nodes territorials repartits en diferents barris de la ciutat.

També hem treballat intensament per enfortir la visibilització de l’economia social en tots els àmbits. Així, hem dut a terme 54 accions de promoció com les Jornades sobre què aporta l’ESS a la ciutat de Barcelona, coproduïdes amb l’Ajuntament de Barcelona, o el lliurament de premis Micaela Chalmeta. Enguany 4 cooperatives van ser premiades: Top Manta, Rizoma, Usar y Reusar i l’Escletxa. També vam voler fer una menció especial al projecte Saberes i Sabores impulsat per Sindillar.

Des de Coopolis també vam participar i impulsar, la primera Fira d’Economia Migrant i Diversa que es va celebrar per primaver a Can Batlló. Des de l’Eix de cures, també s’ha promogut, de forma conjunta amb Barcelona Activa un espai de trobada i debat sobre cooperatives i entitas vinculades al sector de les cures, per traçar de forma conjunta una estratègia d’intercooperació. Aquest vídeo recull una mostra dels objectius que persegueix aquesta iniciativa.

Aquest any hem participat, com ateneu, en diferents esdeveniments, tant en l’àmbit local, dels barris de la nostra ciutat com a altres territoris, catalans, estatals o internacionals.

L’Eix Educatiu de Coopolis ha treballat al llarg de tot l’any per fer arribar els valors del cooperativisme a les escoles i instituts. Així hem dut a terme 53 activitats dirigides al públic més jove amb l’objectiu de donar a conèixer un altre tipus d’economia que pot transformar el món en el qual viuen.

Aquest any des de Coòpolis hem impulsat i impartit fins a 102 formacions. Algunes d’elles han estat estrictament vinculades al procés de constitució de cooperatives, però també hem abordat temàtiques imprescindibles com la comunicació, l’economia feminista, l’ús d’eines lliures, eines i mecanismes per facilitar l’accés de les persones migrades a l’ess, l’organització i distribució de la feina dins de les cooperatives, etc.

53 activitats per joves

54 accions de promoció de l’ESS

102 formacions

7 nodes territorials

Al llarg de l’any el cercle d’incubació ha treballat pel disseny del nou servei que ofereix l’Ateneu, i que està en marxa actualment, per acollir i allotjar projectes de l’economia social i solidària que es troben en moments inicials de la seva trajectòria i per tant poden ser més vulnerables. Actualment ja hi ha 9 projectes participant i donant vida a aquest espai, per poder desplegar el potencial de les seves iniciatives en un entorn afavoridor.

Si voleu consultar totes les dades, activitats i funcionament de l’Ateneu al llarg del 2019 podeu consultar la memòria publicada aquí.