Coòpolis col·labora amb el projecte Appodera’t, oferint un itinerari formatiu a les participants

4 d'abril de 2018

Des de Coòpolis participem del projecte Appodera’t, impulsat des de Matriu: Trobades setmanals entre dones LBTIQ+ i cis per promoure l’empoderament i el suport mutu, des d’una metodologia vivencial i feminista.

Actualment està fent una campanya de finançament a través de Goteo, per tal de poder dur a terme el programa.

Des de Coòpolis oferim un itinerari formatiu de 6 hores de durada per a les dones del grup d’apoderament.

La primera sessió estarà orientada a donar a conèixer la forma cooperativa com a instrument per a la resolució de necessitats: principis i valors del cooperativisme, tipologies de cooperatives i exemples d’iniciatives en l’àmbit del treball, el consum, l’habitatge i les cures.

A la segona, es realitzarà una dinàmica per detectar idees i necessitats potencialment cooperativitzables, i mapejar les aliances i complicitats de les persones participants que podrien conformar la base social dels projectes.

Appodera’t és força, confiança, sorotitat i suport mutu

Són trobades setmanals amb un grup de dones LBTIQ+ i cis per nodrir i nodrir-nos de les nostres experiències i descobrir-nos en les altres com a miralls i fonts d’inspiració. Appodera’t és:

  • un espai de cura i confiança entre dones per compartir com ens impacte el patriarcat en les nostres vides: fer visible les ferides i també les estratègies quotidianes de resistència.
  • un espai on poder prendre consciència del nostre “poderío” i de quins són els nostres somnis o camins de vida, mogudes pel convenciment que cadascuna de nosaltres té un regal a oferir al món, i que la seva materialització només és possible des del suport mutu.
  • un espai on promoure la sororitat, per sentir la força del grup i elaborar un relat i unes estratègies comunes per fer front al patriarcat, tenint en compte les diversitats d’edat, d’origen, de situació socioeconòmica, d’orientacions i identitats sexual, de bagatges personals, entre d’altres.
  • un espai per promoure l’empoderament econòmic com una forma de garantir l’autonomia de les dones en els seus temps i recursos