Cooperes o competeixes? Coòpolis convoca una nova edició del Premis Micaela Chalmeta

17 d'abril de 2024

Enguany celebrem la VIII edició dels premis Micaela Chalmeta i mantenim l’esperit inicial de la convocatòria per impulsar el teixit cooperatiu de la ciutat de Barcelona. L’objectiu d’aquests premis és promoure i facilitar la creació de projectes econòmics en format cooperatiu que estiguin compromesos amb la transició a un sistema més just socialment i ambientalment. Oferim als projectes premiats una dotació econòmica que cobreix les despeses inicials de la posada en marxa d’una cooperativa de treball, així com l’acompanyament professional per construir el projecte econòmic administrativament i econòmicament.

La campanya dels premis incorpora la crítica (i l’humor!) cap als discursos del sistema capitalista que han arrelat de forma més perversa entre la ciutadania. En aquest projecte, la cooperativa La Pera, ha comptat amb la col·laboració tècnica de Bruna SCCL i de la companyia de teatre La Calòrica, per generar una paròdia d’un conegut programa de televisió que persegueix fer fortuna responent algunes preguntes de cultura general. En el cas dels premis, les preguntes estan vinculades als valors que persegueix la convocatòria, i en la manipulació que molts discursos vinculats als X-washing (greenwashing, purplewashing, etc…) han generat.

Cada setmana aniran apareixent nous capítols que podeu anar veient al nostre canal de youtube.

La convocatòria dels premis estarà oberta fins al 24 de maig. Els projectes que es vulguin presentar hauran de presentar aquest formulari on expliquin de quina forma donen resposta als diferents eixos que els Premis Micaela Chalmeta impulsen per tal d’enfortir la intercooperació i consolidar el mercat social a la nostra ciutat:

  • Garanteixin la presa de decisions horitzontals i amb participació igualitària per part de totes les seves membres.

  • Fomentin l’economia feminista apostant per la igualtat de drets i deures de totes les persones

  • Desenvolupin una activitat econòmica que resolgui necessitats reals i que posi les persones i la sostenibilitat de la vida com a prioritat.

  • Promoguin criteris ecològics i de sostenibilitat

  • Estiguin, o que promoguin l’arrelament al territori, que estiguin integrades en el seu entorn.

  • Estiguin transitant o estiguin ja plenament instal·lades en la sobirania tecnològica.

Micaela Chalmeta en xifres

Entre les 8 convocatòries del premi que s’han celebrat sumen més d’un centenar de projectes que s’han presentat als premis al llarg dels anys. D’aquest, 24 han obtingut el reconeixement i han sigut dotats amb el premi. D’aquest també se n’han reconegut 7 de forma especial, per la seva qualitat o el seu objectiu, tot i que l’estat embrionari dels mateixos no permetia un acompanyament immediat per fer efectiva la constitució com a cooperativa.