XoBB
Projectes socials de base tecnològica

Consultories
Plataformes digitals
Desenvolupament de web i programari
Recerca i estudis

És una societat cooperativa de treball associat sense ànim de lucre que duu a terme projectes socials de base tecnològica, formada principalment per persones formades i investigadores en enginyeria, ciències socials i moviments socials. La XOBBCooperativa treballa per a impulsar un tipus de R+D+I social, adreçat directament a generar innovacions que circulin o generin circuits o xarxes per a l’economia social i solidària.

WEB http://www.xobb.cat
MAIL DE CONTACTE francesc.sol@xobb.cat
TELÈFON 645436209