Trama
Educació i recerca

Som una cooperativa sense ànim de lucre i d’iniciativa social dedicada a la dinamització cultural i la sensibilització social des d’una perspectiva transversal, crítica, feminista, interseccional i transformadora. Realitzem accions culturals i activitats de formació i sensibilització de la ciutadania, en l’àmbit de l’educació formal i no formal i adaptada als diferents sectors de població i a les diverses etapes de la vida, mitjançant l’apropament a diferents espais, formats, llenguatges, disciplines, suports i metodologies; l’estudi formal i conceptual, i l’anàlisi crítica; el diàleg, la interacció i la implicació activa de les persones participants.

Oferta de serveis / productes

– Recerca, formació i creació en els àmbits de l’anàlisi crítica de les manifestacions culturals i les pràctiques socials, la difusió de les arts i les ciències i del patrimoni cultural, l’educació artística, la cultura audiovisual i les noves tecnologies, la memòria històrica, la cultura popular, els estudis feministes, l’economia social i solidària, la participació ciutadana i l’acció comunitària.

– Formació, suport i acompanyament a les persones i col·lectius que col·laboren amb la cooperativa i promoció de les seves iniciatives creatives, educatives i culturals.

– Ideació, producció, dinamització i difusió de productes, manifestacions, activitats, accions i projectes educatius, culturals o comunitaris amb perspectiva crítica i compromís social: xerrades, tallers, cursos, espectacles, rutes, exposicions, materials pedagògics, publicacions, recursos virtuals i altres productes i activitats que se’n puguin derivar.

– Activitats de formació i sensibilització de la ciutadania, en l’àmbit de l’educació formal i no formal i adaptada als diferents sectors de població i a les diverses etapes de la vida, mitjançant l’apropament a diferents espais, formats, llenguatges, disciplines, suports i metodologies; l’estudi formal i conceptual, i l’anàlisi crítica; el diàleg, la interacció i la implicació activa de les persones participants.

– Activitats de sensibilització i de formació permanent i continuada al professorat universitari i no universitari, a professionals de tots els àmbits i a membres de col·lectius, entitats, empreses, equipaments i institucions.

– Accions d’assessorament, suport, acompanyament, mediació i intercooperació amb col·lectius, entitats, equipaments i institucions en el marc de l’educació, la dinamització cultural, la sensibilització social i l’acció comunitària.

– Pràctiques d’intercooperació en el marc de l’economia feminista, social i solidària, dinàmiques d’enxarxament amb el territori, accions per a la promoció del mercat social i els ecosistemes locals cooperatius.

Contacte

935669103 / 645379559

trama@trama.coop

www: www.trama.coop

tw: @Trama_cultura

ig: @trama_cultura

altres: @tramacultura.org (Facebook)

PAM A PAM