TM Gestió
Gestió de residus

És una cooperativa d’agents de residus que ofereix serveis a la indústria de subproducte, gestió i reutilització de residus. L’objectiu és que el residu esdevingui un recurs, per el que fan intermediació per a que el subproducte d’un procés productiu pugui ser matèria prima per a un altre.

E-MAIL rosa@tmgestio.com