Sialsig

Consultoria de Sistemes d’informació geogràfica que té per objectiu extendre l’ús dels sistemes d’informació geogràfica (SIG) a àmbits on s’utilitza poc, i que es considera que el seu ús pot aportar millores significatives, així com estalvi de temps i de diners. Es du a terme el disseny i acompanyament en totes les fases d’implamentació del SIG, formació al personal de l’empresa perquè continuï el seu ús i manteniment sense dependència exterior. També es fomenta l’ús de dades lliures i la cooperació en l’obtenció de dades que puguin ser útils per diferents sectors i pel públic en general.

http://sialsig.xyz/

info@sialsig.xyz