Serveis propis i propers
Cures

Construïm Xarxa entre els veïns i les veïnes del barri; i ho fem en forma de Cooperativa.

Aquest projecte pretén abordar diferents problemàtiques i necessitats socials al barri barceloní de Sant Antoni. Al barri hi ha força gent gran aïllada, la gent jove té un alt nivell de formació i feines precàries i moltes famílies del barri necessiten suport en les seves tasques.

WEB https://propisipropers.com/
CONTACTE: info@propisipropers.com