Mujeres Pa’lante
Cures, neteja, càtering i formació

És una cooperativa de treball que ofereix diversos serveis: cura de persones, neteja, càtering, formació (en drets humans, contra la violència de gènere, en perspectiva de gènere) i costura. La cooperativa permet articular un espai polític col·lectiu per garantir la participació de les dones migrades en la vida comunitària de Barcelona, així com garantir una sortida professional que faci visible i dignifiqui el treball de cures que realitzen. La cooperativa és la sortida laboral de les dones que s’acompanyen a l’associació Mujeres Pa’lante i permet donar veu pròpia a les demandes del col·lectiu i assolir reptes plegades. L’associació ofereix, des de fa meś de 10 anys, cursos d’atenció sociosanitària, cuina, neteja, costura..

WEB  http://www.cooperativamujerespalante.org/
CONTACTE: