La Pera Comunicació
Comunicació cooperativa

Cooperativa de comunicació que té per objectiu promoure un canvi en el model comunicatiu predominant al mercat capitalista que incorpori i respecti els valors de l’economia social i solidària, des d’una perspectiva feminista i antiracista, prioritzant la intercooperació i el treball amb projectes transformadors. Les activitats que realitzarà seran: serveis de comunicació, de disseny web, de disseny gràfic, de fotografia i retoc i de realització audiovisual des els criteris de l’economia social i solidària.

WEB: https://lapera.coop/

CONTACTE: info@lapera.coop

PAM A PAM