La Hidra Cooperativa
Transformació urbana

La Hidra Cooperativa és una empresa política que destina el seu treball a la transformació urbana, amb l’objectiu de sumar-se al conjunt de pràctiques professionals i socials que volen garantir el dret a la ciutat. La nostra acció es fonamenta en tres tipus de serveis que oferim a entitats públiques, comunitàries o privades: recerca, consultoria i formació. A través de la nostra feina, volem produir sabers pràctics, destinats a intervenir en tres àmbits estratègics: economia urbana, béns comuns i perifèries. El treball en aquests àmbits configuren una crítica a l’economia política urbana, produint eines, dades i coneixements per identificar els orígens de les desigualtats urbanes i plantejar alternatives.

WEB http://www.lahidra.net

CONTACTE: lahidra@lahidra.net