La Caliu Cooperativa

La Caliu som una cooperativa sense ànim de lucre que neix de la il·lusió per crear un projecte educatiu propi i alternatiu, posant al centre l’acompanyament a infants i joves en el seu procés de creixement i desenvolupament integral. Treballem en equip, de forma horitzontal i autogestionada, posant en valor l’empoderament juvenil per incidir en el nostre entorn més proper des de l’àmbit educatiu, A través del coneixement i l’avaluació contínua de nosaltres mateixes generem processos de presa de consciència i responsabilitat sobre el propi creixement i aprenentatge. Posem les persones i la vida al centre, teixint relacions basades en la responsabilitat cap a una mateixa i cap al col·lectiu, establint així relacions cooperatives que donen valor a la comunitat i la relació amb les altres. És per això que donem acollida, atenció i cura a totes les persones que formen part de la societat, prenent el benestar emocional com la base per a aprendre i créixer amb autonomia, seguretat i (auto)responsabilitat.

Oferta de serveis / productes

Activitats de lleure:
– Acollides
– Activitats extraescolars
– Gestió de monitoratge de l’espai migdia (i subcontractació de la cuina, si escau)
– Colònies escolars
– Casals d’estiu

Escola de formació:
– Oferim tallers minigràfics i monogràfics de temes concrets com pot ser l’acompanyament infantil, gènere, acompanyament d’infants amb necessitats educatives especials, comunicació no-violenta, etc.
– Estem treballant per oferir cursos de monitora i directora de lleure.

Contacte

657541628

lacaliucooperativa@gmail.com

tw: @caliu_la

ig: @lacaliucooperativa