Fem Procomuns

Cooperativitzar la producció col·laborativa i sota models procomuns de béns i serveis que busquen un millor ús dels recursos, promovent l’economia circular, compartint el coneixement i establint relacions equitatives per contribuir a una transició ecosistèmica més sostenible i justa mitjançant:- la investigació, desenvolupament, innovació i ús d’eines, productes, metodologies, xarxes i serveis – la venda, distribució i el lliurament de béns i serveis- la promoció, comunicació i organització d’esdeveniments- la concepció i producció de programes formatius i/o de promoció econòmica- altres activitats complementaries

WEB: http://www.femprocomuns.cat