Col·lectivaT
Consultoria, Plataformes digitals, Recerca i estudis, Difusió i sensibilització (xerrades, tallers,…), Serveis de comunicació (comunity managment, gestió de premsa, plans de comunicació, …)
Cooperativa d’autoenfortiment en cultura i tecnologia vinculada a Turquia i el Kurdistan. Ofereixen serveis de traducció de textos i audiovisuals, assessoraments per recerques i investigacions i desenvolupen eines informàtiques pròpies per desenvolupar aquests serveis.

WEB https://collectivat.cat
CONTACTE: info@collectivat.cat